Vad är immaterialrätt och vad innebär det? Tips för att skydda ditt företag

På en marknad finns det alltid andra aktörer, redo att kopiera eller efterlikna din verksamhet. Därför är det viktigt att du skyddar ditt företags immaterialrätt. Men vad är immaterialrätt och hur går det egentligen till?

Lagar & regler > Immaterialrätt

Vad är immaterialrätt och vad innebär det?

Immaterialrätt innebär att man skyddar immateriella värden, alltså sådant som inte går att ta på. Det kan till exempel gälla ett smart distributionssätt eller en fiffig affärsmodell. Att mönsterskydda företagets idéer kan tyvärr ibland vara ganska svårt och ger inte samma skydd som ett patent för en teknisk uppfinning.

För 25 år sedan grundades många nya företag baserat på en teknisk uppfinning som gick att ta patent på. I dag är de flesta nya företag verksamma inom tjänste- och servicesektorn. Där kan det finnas möjlighet att genom immaterialrätten mönsterskydda det som kallas immateriella värden, det vill säga idéer kring företagets affärsmodell.

 Starta eget företag? Checklista (22 steg) för att starta företag!

Så fungerar immaterialrätt

Det juridiska område som reglerar immateriella värden kallas immaterialrätt. Immaterialrätten består av patent, varumärkesskydd, designskydd och upphovsrätt. Upphovsrätten ger skydd för dig som jobbar med musik, litteratur och andra former av konstnärligt skapande.

Om du utvecklar en teknisk uppfinning kan du skydda den genom patent. Produkters utseende och form skyddas av designskyddet. Varumärkesskyddet täcker varumärken och andra varukännetecken.

Kortfattat kan man säga att när du som entreprenör uppfinner någonting nytt, väljer staten att offentliggöra din kunskap och uppfinning, i utbyte mot att du får ensamrätt att tjäna pengar på din idé. Immaterialrätten existerar alltså för att främja och skydda entreprenöriell utveckling i samhället.

Hitta rätt tidslucka

Det är inte alltid lätt att använda sig av immaterialrätten för att skydda de immateriella värdena i ett företag. Ett effektivt sätt i dag att skydda en bra affärsidé är att snabbt lansera den på marknaden och se till att kunderna tar så stor del av den som möjligt. Man brukar säga att varje affärsidé har en "möjlighetslucka" i tiden.

Under en viss period går det bra att sälja in en affärsidé. Innan luckan är det svårt då marknaden är omogen för idén. Efter luckan har marknaden dött då nyare lösningar har tagit över. Här är alltså tidsfaktorn det viktigaste skyddet för affärsidén.

Så skyddar du ditt företag

 Läs mer om immaterialrätt och skydda din verksamhet hos Patent och registreringsverket.

 Registrera ditt företagsnamn på Verksamt.se.

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion