Byt till fast prissättning på redovisningsbyrån

Fast prissättning per månad eller per tjänst blir allt vanligare också inom redovisningsbranschen. Här är 6 tips för dig som vill ta första steget att byta ut timpriserna. 

Timprismodellen har över 100 år på nacken – nu är det dags för en en uppdatering. Här är några aspekter att ta med i beräkningen. 

Kundvärde styr betalningsviljan 

Kunden kanske upplever antalet arbetstimmar som ganska irrelevant. Generellt sett är det upplevt kundvärde som styr betalningsviljan. Här är ett exempel:

Du ska göra ett jobb åt en kund som kräver att du kontaktar en skattejurist som debiterar dig. Du lägger också ner en hel del arbete och fakturerar din kund 25 000 kronor. Men strax därefter kommer en annan kund som vill ha samma tjänst. Du har redan alla svaren och skulle bara behöva lägga ner några få timmar för att skapa samma kundvärde – du har redan skaffat dig erfarenheter. 

Är det då rättvist att den första kunden betalar 25000 och den andra bara 4000 kronor för samma tjänst? Produktutvecklingen görs första gången men priset bakas in i priset för kund 2, 3, 4 … 100. Här kan du istället sätta ett pris som kunden är beredd att betala och som motsvarar värdet. 

 VIDEO: Hur vet man vilket värde tjänsten har?

Paketera dina tjänster

Du kan paketera både gamla och nya tjänster. När du ska paketera, tänk så här: Definierad tjänst. Alla vet till exempel vad en deklaration är. Men skulle du kunna ta fram fler definierade tjänster med kundvärde? Vilka behov har dina kunder, och vilka mål? 

Ofta behöver du prata mer med kunderna, fråga och lyssna för att upptäcka behoven. Om en kund har ett behov så kan det finnas fler – du har en marknad för din nya tjänst. 

Definiera vad som ingår i fast pris

Om du erbjuder ett fast pris, definiera och kommunicera noga vad som ingår däri. Var också tydlig med att alla avvikelser kommer att debiteras separat. Vill du göra mer än vad som ingår (för att det vore bra för kunden), sälj in den tjänsten separat. 

Fråga först kunden, informera om vilket arbete du kommer att göra som inte ingår i det fasta priset, annars är det lätt att kunden känner sig överrumplad och inte ser värdet.

 Elisabeth Svensson bytte till fastpris på sin byrå

Ha en testperiod

Får du en ny kund kan det vara svårt att veta hur mycket den vill ha hjälp med och vilken typ av hjälp. (Du själv bör däremot ha klart för dig vad varje tjänst är värd.) Ett tips kan vara att testa först i 6 månader innan ni utvärderar gemensamt. Hamnade ni rätt?

Lägg prisgolv och pristak 

Vad gör du om ni hamnar fel? En modell är att lägga prisgolv och pristak. Säg att ni kommit överens om ett fast pris på 60 000 per år med pristak och prisgolv på 50 000 respektive 70 000. Även om det verkliga värdet hamnar över eller under så behöver kunden aldrig betala mer än 70 000 kronor.

Dela på variationen

En annan variant är att dela på variationen. Säg att ni kommit överens om ett fastpris på 25 000 kronor per halvår. När ni stämmer av visar det sig att värdet på det du levererat motsvarar 30 000. Då debiterar du bara 50% av merkostnaden = 27 500. Om värdet på det du levererat blev mindre, till exempel 20 000, så minskar du med 50% av mellanskillnaden och debiterar 22 500. 

Kombination av olika prissättningar

Många byråer kommer att ha en kombination av olika prissättningar:

  • Produktprissättning, exempelvis en deklaration
  • Timpris
  • Transaktionspris
  • Fast pris i olika varianter, kanske beroende på om kunden har en liten och enkel verksamhet eller en mer komplicerad. Du kan också erbjuda olika grad av tillgänglighet, kontorstider eller "dygnet runt-öppet"?  

Generellt, sätt pris efter det värde du tillför kunden och var inte rädd för att förklara hur ditt arbete får kunden att nå sina mål. En ny betalmodell behöver inte upplevas som ett problem för kunden. 

Källor: Anders Bernåker, Tidningen Balans nr 5 2015.

Affärsutveckling i världsklass - också för enmansbyrån!  Se alla erbjudanden

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi