Vad är P27 & ISO20022? Så påverkas du av det nya formatet för betalningar

P27 Nordic Payment, vad är det? Bankgirobetalningar har länge varit synonymt med att pengar dras nästa bankdag, på vardagar, och vi är vana vid att betalningar till utlandet tar tid. Det kommer nu att ändras. Hanteringen av betalningar ska i framtiden ske i realtid och det är här projektet P27 och nya betalformat kommer in i bilden. Vår expert förklarar hur det kan komma att påverka dig som företagare.

Teknik, digitalisering & IT-säkerhet > P27 och ny standard för betalningar

Vår betalinfrastruktur är föråldrad. Sverige och övriga nordiska länder ställer därför om till realtidsbetalningar i en helt ny och modern infrastruktur som kommer att genomgå en omfattande förändring under en ganska snar framtid. Redan 2023 planeras bankgirot fasas ut för att helt försvinna 2024 till förmån för ett nytt digitalt betalningssystem.

– Att byta filformat är ett bankgemensamt projekt mellan de nordiska länderna där syftet är att främja handeln inom och mellan länderna bland annat genom att möjliggöra betalningar i realtid över gränserna. Projektet kallas kortfattat för P27 efter antalet invånare i de nordiska länderna tillsammans som är just 27 miljoner, säger Helene Struthers, expert inom digitala ekonomiprocesser på Visma Spcs.

Vad är P27? Största förändringen på över 50 år

Planen att ersätta vår bankinfrastruktur och clearingsystem har funnits i många år och med tiden har behovet av ännu snabbare realtidsbetalningar och digitala banktjänster bara ökat. Den nya standarden kommer, för såväl privatpersoner som företag, innebära att det går att  genomföra realtidsbetalningar i flera olika valutor, inom och över nationsgränser. Tjänsterna kommer fokusera på att förbättra säkerheten i betalningarna, öka transparensen och minska risken för bedrägerier. Men det kommer också bli enklare för såväl privatpersoner som företag. 

Förändringen som nu sker är den största inom bankvärlden på över 50 år. Samtidigt som förändringen är nödvändig, är det också en stor omställning för framför allt bankerna. Med P27 som gemensam plattform och regelverk öppnas helt nya möjligheter för bankerna och andra aktörer på marknaden att bygga nya smarta banktjänster och integrationer. 

– Den här tekniska omställningen inom bankvärlden kommer öppna många nya dörrar till innovation och digitalisering. Inte minst är det väldigt efterlängtat inom redovisning och fakturering att pengar överförs snabbare, i realtid, säger Helene Struthers. 

ISO 20022 och hur det påverkar dig som företagare

Beroende på hur du nyttjar bankens filtjänster eller integrationslösningar idag kommer du som småföretagare påverkas olika mycket. Det är inte alla som kommer märka av omställningen i praktiken. Exempelvis kommer företagets bankgironummer eller plusgironummer finnas kvar som ett alias för överföringar även i fortsättningen. Om man redan kopplat sitt bokföringsprogram med banken sker överföringarna automatiskt i det format som bankerna kräver, likaså om man hanterar enskilda betalningar direkt i sin internetbank, då märker man troligt inte av de nya formaten.

Men rent tekniskt, vad är det som kommer att hända? Jo, vid övergången är det den moderna och internationellt etablerade formatstandarden ISO 20022 som ska användas för betalningsfiler. Lokala filformat som till stor del används för inhemska betalningar i Sverige, till exempel LB, KI och BGMax kommer fasas ut. På sikt kommer även tjänsterna för e-faktura och autogiro bytas ut.

– De företag som påverkas mest i nuläget är de som använder filkommunikation med banken, det vill säga när man exporterar filer från affärssystemet och laddar upp på banken. Det är nämligen filformaten för utbetalningar till leverantörer, löner och även återrapportering av inbetalningar som nu byts ut till ett annat filformat. Men det här har din programvaruleverantör koll på, förklarar Helene Struthers. 

P27 Nordic Payments – detta måste du ha koll på 

Kort och gott kräver bankerna att du aktivt väljer en P27-säker process för att utföra utbetalningar i banken, om du inte utför dem en och en direkt i internetbanken. 

– En garanterad P27-säker lösning är att integrera banken med bokföringsprogrammet. Med en bankkoppling kan du vara trygg och lita på att alla utbetalningar sker i rätt format, samt all återrapportering av utförda betalningar och inbetalningar. Finns inte bankkoppling som alternativ ska du säkerställa att du använder ISO 20022-format för alla filöverföringar, förklarar Helene Struthers. 

 P27 Nordic Payments. Så är Visma Spcs produkter anpassade till det nya filformatet

P27-betalningar och tidsaspekter

P27-projektet har tagit många år att planera mellan de nordiska länderna och kommer ta många år till att genomföra och slutföra. De första gamla filformaten som banken kommer att fasa ut sker under första kvartalet 2022. Men datum för genomförandet kommer att variera. 

– Kraven på dig som bankkund och vilka datum du ska förhålla dig till varierar mellan bankerna och för de olika banktjänsterna. Vissa banker har gjort omställningen mycket tidigare och andra har betydligt längre övergångsperiod. Mitt råd är att du, om du inte redan gjort det, omgående kontrollerar att du förstår vilka tjänster du nyttjar i banken och vad banken rekommenderar för respektive tjänst, avslutar Helene Struthers. 

Helenes 3 snabba om fördelarna med P27:

  • Överföringar i realtid för inhemska och nordiska betalningar ger snabbare affärer och kommer påverka gamla invanda beteenden när ledtiderna för clearingen kortas ned. 
  • Den nya betalplattformen ger utrymme för nya innovationer och produkter för företag/konsumenter inom betallösningar, såsom enklare autogirotjänster för en bredare marknad.
  • Nya gemensamma standarden, ISO20022, ger mer information om transaktionerna och därmed bättre förutsättningar för affärssystemen att integrera eller exportera/importera information till redovisningen

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion