Nya lagar 2019 som påverkar företag

Arbetsgivardeklaration på individnivå och e-fakturor till offentlig verksamhet. Det är ett par av lagarna som träder i kraft vid årsskiftet och som berör dig som företagare:

Det här årsskiftet är speciellt. Det finns en budget men ingen vald regering i skrivande stund vilket innebär att budgeten kan komma att ändras av en ny regering redan i januari. Det finns dock ett område i statsbudgeten som inte går att ändra i en tilläggsbudget och det är inkomstskatterna. För dig som företagare gäller det framförallt den höjda brytpunkten för statlig skatt. Den kommer att gälla oavsett under nästa år liksom redan genomröstade lagändringar.

AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Arbetsgivardeklaration på individnivå gäller från januari 2019 för alla arbetsgivare. Lagändringen infördes redan i juli 2018 för företag med fler än 15 anställda men från och med årsskiftet omfattas samtliga arbetsgivare. Detta gäller även dig som är enda anställd i eget aktiebolag.

Tidigare har arbetsgivare redovisat kontrolluppgifter en gång om året som en klumpsumma men nu ska du som har anställda i stället redovisa utbetalda löner och avdragen skatt månadsvis på individnivå till Skatteverket. Lagändringen görs främst för att undvika olaglig rapportering av skatt.

Här kan du läsa mer om AGI – det här gäller för dig som småföretagare

Tredubblat rutavdrag

Taket för rut-avdraget utvidgas och det högsta avdragsbeloppet höjs till 75 000 kronor per person.

Läs allt om rot- och rut här

Nya regler om karensavdrag

Karensdagen ersätts från årsskiftet med ett så kallat karensavdrag. Tanken med ändringen är att ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ska bli mer rättvist.

För dig som företagare innebär lagändringen att tekniken för beräkning av karens vid sjukdom blir annorlunda.

Tidigare system

Med tidigare regler kunde karensdagen bli allt från någon timme till flera dagar. Om en anställd som enligt schema ska sluta vid kl. 17.00 går hem sjuk kl. 16.00 blir karensdagen och löneavdraget endast en timme. Den som däremot arbetar mycket under en koncentrerad tid, eller har flera olika arbetsgivare, drabbas väldigt hårt av dagens system. Till exempel får man en ny karensdag hos varje arbetsgivare och kan därmed få flera karensdagar för samma sjukperiod.

Karensavdrag - de nya reglerna

Under de första 14 dagarna av en sjukperiod ska arbetsgivaren betala sjuklön till den anställde. Sjuklönen är 80 % av den lön samt anställningsförmåner som den anställde skulle ha fått om han eller hon inte blivit sjuk. De nya reglerna om karensavdrag innebär att avdraget i stället ska göras med 20 % av den sjuklön som motsvarar en genomsnittlig veckoinkomst.

Självklart stödjer vårt löneprogram Visma Lön de nya reglerna.

Karensavdrag - allt du behöver veta

Ny brytpunkt för statlig skatt

Brytpunkten för statlig skatt höjs, vilket innebär att man måste tjäna över 42 000 kronor per månad för att vara tvungen att betala statlig skatt. För dig som företagare kan det påverka din skatteplanering då de flesta företagare brukar försöka undvika att deklarera en inkomst av tjänst som överskrider brytpunkten. Detta eftersom det över den gränsen blir en marginalskatt på minst 65-70 procent. Alternativa sätt att ta ut ytterligare pengar från företaget kan vara genom utdelning eller som inkomst av räntefördelning från firma/HB.

Skatteplanering - minska skatten med expertens bästa tips!

E-fakturor till offentlig verksamhet

Från och med april 2019 är det e-fakturor som gäller för dig som skickar fakturor till den offentliga sektorn. Lagen innebär innebär dels att företagare måste skicka e-fakturor till myndigheter men den ställer också krav på att den offentliga verksamheten ska kunna ta emot e-fakturor.

E-fakturorna ska följa den europeiska standarden, om inte någon annan standard har avtalats. Notera att pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura. Enligt Myndigheten för digital förvaltning kan ett företag som efter flera påminnelser ändå inte fakturerar enligt de nya lagkraven få föreläggande och att betala vite.

Lagkrav: e-faktura i offentlig sektor - så förbereder du dig!

Entreprenörsansvar för lönefordringar inom bygg- och anläggningsbranschen

Den 1 januari 2019 kommer en ny lag som innebär att arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i bygg- eller anläggningsentreprenad istället kan få betalt från uppdragsgivaren eller huvudentreprenören. Detta förutsatt att entreprenadavtalet ingåtts av beställaren efter den 31 december 2018. Ersättning som en entreprenör betalar till en underentreprenörs anställda räknas som lön och kan medföra ansvar att innehålla skatt och betala sociala avgifter.

Begränsade ränteavdrag för företag

Ränteavdragen i bolagssektorn begränsas. De nya reglerna kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader. Kortfattat kommer företagens möjlighet till ränteavdrag begränsas till 30 procent av EBITDA, det vill säga rörelseresultatet före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Dessutom får företag dra av negativa räntenetton på upp till fem miljoner kronor.

Det blir också förbjudet att göra avdrag för ränteutgifter i vissa situationer. Det gäller till exempel när företag utnyttjar olikheter mellan Sveriges skatteregler och andra länders skatteregler på ett sätt som lagstiftaren inte förutsett.

Sänkt bolagsskatt

Efter årsskiftet påbörjas sänkningen av bolagsskatten. Sänkningen sker stegvis från år 2019 till år 2021 då bolagsskatten ska landa på 20,6 %. Detta innebär även att expansionsfondsskatten sänks och att det blir en del övergångsbestämmelser. Tanken är att sänkningen av bolagsskatten ska ha en positiv inverkan på tillväxten och att multinationella företag ska redovisa sina vinster i Sverige.

Bolagsskatten i Sverige ligger redan på ungefär samma nivå som den genomsnittliga bolagsskatten i EU. Men det finns flera saker som påverkar den totala bolagsskatten, som till exempel avdragsreglerna.

Så funkar den sänkta bolagsskatten

Dyrare periodiseringsfonder

Även reglerna för återföring av periodiseringsfonder för juridiska personer ändras. Juridiska personer som gör avsättningar till periodiseringsfond under ett beskattningsår som börjar före januari 2019 ska multiplicera beloppet med en faktor om återföreningen görs efter att de nya reglerna införts. Vilken faktor som gäller är beroende av när avsättning och återföring görs.

Juridiska personer ska dessutom beräkna schablonintäkten på avsättning till periodiseringsfond utifrån 100 % av statslåneräntan istället för som idag 72 %.

Vad är en periodiseringsfond?

TV-licensen försvinner

Vid nyår tas TV-licensen bort och ersätts av en individuell public service-avgift som tas in via skattsedeln. Ditt företag kommer att slippa betala TV-avgift eftersom den individuella public service-avgiften endast tas ut av privatpersoner.

Spelbolag i Sverige krävs på ny licens

Den 1 januari kommer en ny lag för spel om pengar och då behöver alla företag som driver spelverksamhet ett särskilt tillstånd från den nya myndigheten Spelinspektionen. Syftet är att skapa ordning i spelbranschen och ge mer pengar till statskassan. Samtidigt som nya lagen kommer byter Lotteriinspektionen namn till Spelinspektionen.

Fler verksamheter blir tillståndspliktiga

Från och med årsskiftet behöver fler verksamheter än idag tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Bland annat ställs krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för att beviljas tillstånd att bedriva verksamhet enligt socialtjänstlagen och LSS. Den nya lagstiftningen innebär också att det tillkommer en avgift för att söka tillstånd.

De nya reglerna innebär att du behöver tillstånd från IVO för att bedriva någon av följande verksamheter:

  • Hemtjänst enligt socialtjänstlagen

  • Ledsagarservice enligt LSS

  • Biträde av kontaktperson enligt LSS

  • Avlösarservice i hemmet enligt LSS

Mer detaljerade krav på enskilda huvudmän inom skolväsendet

Nya regler i skollagen ställer mer detaljerade krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för godkännande av enskilda huvudmän för skolor. Statens skolinspektion och kommuner får dessutom ta ut en avgift för ansökan.

 

4,2/5 - 434 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi