Lagkrav: e-faktura i offentlig sektor – detta gäller

Från och med april 2019 är det e-fakturor som gäller för dig som fakturerar till offentlig sektor. Men oroa dig inte! En inbyggd lösning finns i Vismas program   och den följer den nya europeiska standarden PEPPOL.

Fakturering > Lagkrav e-faktura

Den nya lagen bestämdes i riksdagen i juni 2018, efter att länge legat som ett lagförslag. Regeringen menar att det finns stora samhällsekonomiska och miljömässiga vinster att göra i och med en övergång till elektroniska fakturor i den offentliga sektorn.

Ett EU-direktiv ligger till grund för den nya lagen. Målet är att majoriteten av alla fakturor i Europa är e-fakturor år 2020. I många andra europeiska länder är e-faktura ett lagkrav sedan flera år tillbaka. Och det är hög tid att vi i Sverige hänger på – vi är nämligen sist ut i Norden vad gäller hårdare krav på e-fakturor.

Om lagen e-faktura till offentlig sektor 

Lagen innebär inte bara att företagare ska kunna skicka e-fakturor till myndigheter; den ställer också krav på att myndigheterna och instanserna ska kunna ta emot e-fakturor.

E-fakturorna ska följa den europeiska standarden PEPPOL, om inte någon annan standard har avtalats. Viktigt att notera i det här fallet är att en skannad faktura inte räknas som en digital faktura. När lagen börjar gälla den 1 april 2019, gäller lagkravet de upphandlingar som påbörjats efter att lagen träder i kraft.

 Mer information om lagkravet på e-fakturor

Vad är PEPPOL?

Den nya europeiska standarden kallas för PEPPOL och står för Pan-European Public Procurement On-Line. PEPPOL är en samling regler för inköp och e-handel. Regelverkets syfte är att underlätta för säljare och köpare att nå varandra, vilket dels görs med hjälp av en teknisk plattform, men också genom avtal och specifikationer. Elektronisk fakturahantering hos Visma följer standarden som PEPPOL satt upp.

Vad behöver jag som småföretagare göra?

För dig som driver eget och som fakturerar offentlig sektor, är det viktigt att veta att din programleverantör kan erbjuda ett färdigt koncept som är anpassad för dina behov. Vismas elektroniska fakturahantering uppfyller alla krav enligt den nya europeiska standarden PEPPOL BIS Billing 3.

Myndigheten för digital förvaltning, förkortat DIGG, menar att det idag finns ungefär 210 000 företagare som fakturerar offentlig sektor. Vissa av dem har inget affärssystem idag, vilket behövs för att i fortsättningen kunna fakturera offentlig sektor. 

Vad behöver offentlig sektor göra?

Alla myndigheter och statliga verksamheter behöver kunna ta emot e-fakturor som följer PEPPOL, den nya europeiska standarden. Lagen gäller också för de många bolag som ägs av staten. Offentlig sektor behöver också säkerställa en portal till leverantörer, enligt DIGG.

Elektronisk fakturahantering är lösningen

Den inbyggda elektroniska fakturahanteringen är sedan tidigare mycket populärt bland Vismas kunder och kan användas tillsammans med såväl bokföringsprogrammet Visma eEkonomi och affärssystemet Visma Administration*. 

“Vår inbyggda faktureringstjänst lever redan idag upp till de krav som kommer att krävas när lagen träder i kraft den 1 april 2019”
- Robin Melldén, Product Manager

Du kan både skicka och ta emot e-fakturorDessutom är tjänsten redan inbyggd i våra ekonomiprogram*. Tjänsten kan också hämta dina leverantörsfakturor direkt till ditt program. Det kostar inget att ansluta sig, du betalar bara för de tjänster du använder. Ta del av prislistan här!

Fördelar

För avsändaren: 

 Du slipper den manuella processen med utskrift, konvertering och frankering av pappersfakturan
 Fakturan når mottagaren samma dag som du skickar den
 Uppgifterna registreras snabbt och korrekt i mottagarens system

För mottagaren:

 Ingen manuell hantering av post
 Färre fel när fakturorna inte behöver skannas från papper
 När du läser in leverantörsfakturor via faktureringstjänsten läggs fakturauppgifterna in automatiskt i programmet, utan någon manuell registrering.

*Faktureringstjänsten finns i Visma eEkonomi & Visma Administration, med undantag för varianterna Visma eEkonomi Bas och Visma Administration 200.

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion