Vad är Brexit och hur påverkas ditt företag?

Brexit är en benämning på Storbritanniens utträde EU. Processen inleddes formellt genom den brittiska regeringens begäran om utträde den 29 mars 2017 och verkställdes den 1 februari 2020. Det finns en stor osäkerhet kring hur detta kommer att påverka alla företag.

Omvärldsbevakning > Brexit

Varför Brexit?

En stor anledning till att Storbritannien valde att lämna EU var att landet ansåg att den fria rörligheten utgjorde ett hot mot ekonomi, säkerhet och brittisk (kulturell) identitet.

Vad innebär brexitavtalet?

Ett avtal har förhandlats fram mellan EU och Storbritannien som gäller under en övergångsperiod på, till att börja med, resten av 2020, då frihandel, fri rörlighet för personer och de flesta andra EU-regler med en del undantag fortsätter att gälla Storbritannien, trots att landet inte längre är medlem i EU. Under övergångsperioden förväntas ett nytt, mer permanent, avtal förhandlas fram.

Senaste nytt om Brexit – vad händer?

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen verkställdes den 1 februari 2020.

Hur påverkar Brexit företag?

Rent praktiskt finns en risk för betydande störningar för handeln på kort sikt. Långa köer för lastbilar i hamnarna på grund av ökade kontroller till exempel.

Osäkerheten i sig kommer att påverka alla företag då Brexit kan ge valutaförändringar, påverka handelsavtal och investeringar. Detta i sin tur påverkar tillväxt och sysselsättning och ytterligare turbulens i omvärlden, både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt, kan förstärka detta.

Särskilt kommer förstås företag som handlar eller med Storbritannien, eller har affärsavtal som påverkas av Brexit, att påverkas.

 Lästips: Lågkonjunktur – om krisen (eller lågkonjunkturen) kommer

Detta kan du göra angående Brexit

Du behöver noga följa utvecklingen för att se vilka konsekvenser Brexit kan ge för just ditt företag. Det här kan du som företagare göra:

1. Gör en riskanalys

Gör en riskanalys av företagets verksamhet för att tydligt se på vilka sätt ditt företag kan påverkas.

2.Tull, import & export: Vilka regler gäller för dina varor?

Kommer ditt företag att behöva särskilda tillstånd, intyg eller certifikat för import till eller export från EU?

Vill ditt företag få tullnedsättning vid återimporten eller återexporten för varor som är bearbetade i Storbritannien eller EU?

3. Spedition: Hur ser dina transporter ut?

Vilka transportörer anlitar ditt företag och vilka transportvägar använder de? Överväg alternativa transportvägar vid behov. Kanske behöver ni anlita ett annat ombud? Hur väl förberedd är företagets transportör?

Är företagets varor tidskritiska? Fundera över hur eventuella fördröjningar i godsflödet ska hanteras. Hur stora fördröjningar klarar företaget av utan att verksamheten påverkas negativt? Behövs utökad lagerhållning för att säkra tillgången?

4. Hur väl förberedda är dina egna leverantörer?

Ta kontakt med dina leverantörer för att höra hur de resonerar och hur de tror att de kommer att påverkas av brexit. Om de verkar oförberedda - uppmana dem att sätta sig in i Brexit.

5. Export: Undersök om ni behöver ursprungsintyg

Undersök om förutsättningarna för att utfärda ursprungsintyg vid export förändras.

Följ utvecklingen
Ditt företag kommer att påverkas på ett eller annat sätt. Eftersom ingen vet riktigt hur det kommer att bli är det extra viktigt att du följer utvecklingen och förbereder dig och ditt företag så bra som möjligt.

Källa: Tullverket, Handelskammaren


 Du vet väl att du enkelt hanterar bokföringen av din export och import i Visma eEkonomi?

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion