Vad är Brexit och hur påverkas ditt företag?

Brexit innebär att Storbritannien ska lämna EU och planen var att landet skulle göra det den 30 mars nu i år. Nu finns dock en överenskommelse om att förlänga Brexit till den 31 oktober - med en utvärdering i juni. Det finns en stor osäkerhet kring vad som kommer att hända vid utträdet och detta kommer att påverka alla företag. Så kan du förbereda dig.

Varför Brexit?

En stor anledning till att Storbritannien vill lämna EU är att landet anser att den fria rörligheten utgör ett hot mot ekonomi, säkerhet och brittisk (kulturell) identitet.

Vad innebär brexitavtalet?

Brexit kan genomföras med eller utan övergångsavtal. Ett övergångsavtal innebär att samma villkor som idag kommer att gälla under en övergångsperiod. Om Storbritannien lämnar EU utan avtal blir det en så kallad hård Brexit och landet kommer då att betraktas som ett tredje land.

Senaste nytt om Brexit – vad händer?

Det ursprungliga brexitdatumet har ersatts av den 31 oktober - med en utvärdering i juni.

Möjliga alternativ efter utträdet: En övergångsfas fram till den 31 december 2020 där i princip samma villkor som idag kommer att gälla. Det andra alternativet är ett så kallat hårt Brexit utan avtal där Storbritannien kommer att vara som vilket land som helst utanför EU. 


Hur kommer Brexit att påverka företag?

Rent praktiskt finns en risk för betydande störningar för handeln på kort sikt. Långa köer för lastbilar i hamnarna på grund av ökade kontroller till exempel.

Osäkerheten i sig kommer att påverka alla företag då Brexit kan ge valutaförändringar, påverka handelsavtal och investeringar. Detta i sin tur påverkar tillväxt och sysselsättning och ytterligare turbulens i omvärlden, både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt, kan förstärka detta.

Särskilt kommer förstås företag som handlar eller med Storbritannien, eller har affärsavtal som påverkas av Brexit, att påverkas.

 Lästips: Lågkonjunktur – om krisen (eller lågkonjunkturen) kommer

Detta kan du göra inför Brexit

Du behöver noga följa utvecklingen för att se vilka konsekvenser Brexit kan ge för just ditt företag. Så här kan du som företagare förbereda dig:

1. Gör en riskanalys

Gör en riskanalys av företagets verksamhet för att tydligt se på vilka sätt ditt företag kan påverkas.

2.Tull, import & export: Vilka regler gäller för dina varor?

Kommer ditt företag att behöva särskilda tillstånd, intyg eller certifikat för import till eller export från EU?

Vill ditt företag få tullnedsättning vid återimporten eller återexporten för varor som är bearbetade i Storbritannien eller EU?

3. Spedition: Hur ser dina transporter ut?

Vilka transportörer anlitar ditt företag och vilka transportvägar använder de? Överväg alternativa transportvägar vid behov. Kanske behöver ni anlita ett annat ombud? Hur väl förberedd är företagets transportör?

Är företagets varor tidskritiska? Fundera över hur eventuella fördröjningar i godsflödet ska hanteras. Hur stora fördröjningar klarar företaget av utan att verksamheten påverkas negativt? Behövs utökad lagerhållning för att säkra tillgången?

4. Hur väl förberedda är dina egna leverantörer?

Ta kontakt med dina leverantörer för att höra hur de resonerar och hur de tror att de kommer att påverkas av brexit. Om de verkar oförberedda - uppmana dem att förbereda sig för Brexit.

5. Export: Undersök om ni behöver ursprungsintyg

Undersök om förutsättningarna för att utfärda ursprungsintyg vid export förändras.

Följ utvecklingen
Ditt företag kommer att påverkas på ett eller annat sätt. Eftersom ingen vet riktigt hur det kommer att bli är det extra viktigt att du följer utvecklingen och förbereder dig och ditt företag så bra som möjligt.

Källa: Tullverket, Handelskammaren

Även Kammarkollegiet har en checklista inför Brexit med frågor för dig som företagare att fundera på.


 Du vet väl att du enkelt hanterar bokföringen av din export och import i Visma eEkonomi?

3,8/5 - 4 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi