Så bokför du importen med två olika metoder

Du har köpt in varor från exempelvis Kina och ska sälja dem vidare. Så ska allt bokföras ... hjälp! Hur ska förskottsbetalningen göras och hur bokför du tullavgiften? Här är en övergripande beskrivning av hur du kan tänka och vilka konton som är lämpliga.

Import, export, lager & logistik > Bokföra import

Du kan välja att ha en löpande lagerredovisning eller redovisa inköpet som en varukostnad direkt. 

 Om du har löpande lagerredovisning så räknas importen som en tillgång. Då är alla kostnader som är förenade med varan en anskaffningskostnad och läggs på lagerkonto, 1460. Alltså varukostnad + tullavgift + spedition + frakt tillsammans. 

 Om du däremot redovisar importen som en kostnad så bokför du varje kostnad på olika konton. Varuinköpet på ett konto, tullavgiften på ett annat, fraktkostnaden på ett tredje och så vidare. Inför varje bokslut gör du en värdering av ditt lager. 

Bokföra import med löpande lagerredovisning

Hur ska en förskottsbetalning på exempelvis 10 000 SEK bokföras?
Ett förskott är att betrakta som en fordran på leverantören fram till leverans och bokförs på konto 1680 i baskontoplanen. Förskottet ligger på detta konto fram till leverans och slutbetalning av varan. 

Hur bokförs den resterande betalningen på 90 000 SEK?
När varan leveras och slutbetalning sker så bokas varans totala värde på lagerkonto 1460, 100 000 SEK. Samtidigt krediteras förskottskontot 1680 med 10 000 och bankkonto 1930 med 90 000. 

Därefter ska tullavgiften bokföras. Hur går det till?
Det här handlar om varor som ska säljas vidare, inte inköp av möbler eller skrivare till kontoret och då ska det bokföras på ett konto i kontoklass 4. I kontoklass 4 i baskontoplanen finns lediga kontonummer för sådana här tillfällen. 

Fraktkostnader och spedition?
Även här väljer du ett konto i kontoklass 4.

Det som sedan sker i redovisningen är vanligtvis att man lägger in en automatbokning där varans värde räknas upp med ett procentpålägg, t ex 5% som kan vara vanlig kostnad för tull, frakt och spedition. Observera att detta bara är ett exempel. Tullavgifter kan skilja mycket mellan olika varor. 

Bokföra import när du redovisar inköpet som en kostnad

Hur ska en förskottsbetalning på exempelvis 10 000 SEK bokföras?
Precis som i den förra metoden, på konto 1680, förskott av varor och tjänster. Förskottet ligger på detta konto fram till leverans och slutbetalning av varan. 

Hur bokförs den resterande betalningen på 90 000 SEK?
När varan leveras och slutbetalning sker så kostnadsför du det som ett inköp på konto 4010. Du för också över förskottsbetalningen från 1680 till 4010. 

Därefter ska tullavgiften bokföras. Hur går det till?
Det här handlar om varor som ska säljas vidare och då ska det bokföras på ett konto i kontoklass 4. 

Fraktkostnader och spedition?
Även här väljer du ett konto i kontoklass 4. 

Med den här metoden måste du inför varje bokslut värdera de varor du har kvar i lager, inklusive tull och frakt, och bokföra lagervärdet som debet på lagerkonto 1460. Du konterar motsvarande belopp som kredit på ett annat konto i klass 4, exempelvis 4960 lagerförändring. 

Hur bokföra importmoms

Momsen på importinköpet ska bokföras både som in- och utgående moms. Som konton kan du välja 2615 (utgående moms på import av varor) och 2645 (ingående moms på import av varor). Tull- och fraktavgifter ska oftast ingå i beskattningsunderlaget till momsdeklarationen. Uppgifterna lämnas av Tullverket eller speditionsfirman. Det här kan du läsa mer i Visma Spcs Forum: Momskonton vid tjänste- och varuinköp inom och utom EU
 Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion


Fyllt med coola grejer

Smart bokföring och fakturering för din passion!

Prova gratisFölj vårt nyhetsbrev

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

FöljLär dig bokföring

Gå Bokföringsskolan online och lär dig alla grunder på 60 minuter. Supersmart!

Gå kursen – gratis