Socialt företagande - med fokus på människor och samhälle

Vill du driva företag och dessutom göra samhället lite bättre? Då ska du starta ett socialt företag. I ett socialt företag är själva målet med företaget att lösa samhällsproblem. 

Entreprenörskap > Socialt företagande

Vad är ett socialt företag?

Ett socialt företag bygger sin affär kring att lösa ett eller flera samhällsproblem. Det kan till exempel handla om att förbättra miljön, minska utanförskap och att öka inkludering eller stärka utvecklingen av en viss plats. Det som kännetecknar sociala företag är att:

 Affärsidéen och affären handlar om att skapa samhällsnytta
 Resultaten mäts i samhällsnyttiga mål
 Merparten av överskottet går tillbaka till verksamheten

Sociala företag - extra ansvarstagande

Drömmer du om att starta eget och samtidigt rädda världen? Har du till och med en idé som både löser en samhällsutmaning, går att sälja och som skapar ekonomiskt värde? Då har du ett frö till ett socialt företag. 

Sociala företag är på frammarsch och de hittills vanligaste sociala företagen har hjälpt människor långt från arbetsmarknaden att få jobb. Men de senaste åren har många nya typer av sociala företag dykt upp som ger nya möjligheter. Några bygger på ny teknik och andra utnyttjar själva samhällsutmaningarna i sina verksamheter. Exempel på nyare sociala företag är de med appar som kopplar samman människor med restauranger som säljer överbliven mat till lågt pris. Eller upplevelseföretag som satsar på lokal turism i förorter kombinerat med matupplevelser från jordens alla hörn. 

Mer traditionella företag mäter ofta sin framgång i ökade intäkter och vinstmål. Ett socialt företag är ibland inte vinstdrivande alls, eller har en blandning av mål som är kopplade till människor och samhälle, och dessutom ett vinstmål.

 Lästips: Starta eget företag steg för steg - den kompletta guiden

Sociala företag har samma skyldigheter som andra företag

Ett socialt företag kan startas i olika företagsformer och drivas av enskilda, grupper och ideella föreningar. Det är viktigt att veta att sociala företag har samma skyldigheter och ansvar för kunder och medarbetare som alla andra företag. Det finns ingen särskild företagsform eller särskilt regelverk för sociala företag.

Socialt företag - så startar du

Funderar du på att starta ett socialt företag? Då behöver du:

Sociala företag och finansiering

Att starta en ny verksamhet kan innebära behov av kapital till investeringar och drift under en tid innan intäkterna kommer. Många sociala företag startar med en projektperiod, finansierad av till exempel Europeiska socialfonden, kommunen eller Allmänna Arvsfonden. Projektfinansieringen kan göra det möjligt att arbeta med affärsidén, organisationen, att bygga kontakter och nätverk samt lära mer om företagande med mera – innan företaget startar.

Du kan också söka finansiärer via banken, Almi, crowdfunding, riskkapitalbolag med flera.

Ägande och ansvar

Det finns många olika modeller för ägande och ansvarsfrågor i de sociala företagen. Nya sätt att driva och äga uppstår hela tiden. Det är viktigt att komma ihåg att organisation och hur man driver den dagliga verksamheten inte är samma sak som den juridiska företagsformen.

Starta nytt aktiebolag

Starta aktiebolag? Vi hjälper dig!

Drömmer du om att driva företag och har en klockren affärsidé? Vi, tillsammans med Bolagsstiftarna, hjälper dig starta snabbt och enkelt. Let's make it a business!

Starta nytt aktiebolag

Sociala företag - Företagsformerna

Företagsformerna som finns är enskild firma, aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag, ekonomisk förening, ideell förening och samfällighetsförening. Olika regler gäller för alla. I en enskild firma till exempel kan det bara vara en ägare och den personen tar hela den ekonomiska risken och bär hela ansvaret. Det innebär att företagsformen är olämplig i ett socialt företag där där den ekonomiska risken är hög och inte möjlig om man har för avsikt att vara flera delägare eller . En ideell förening får inte drivas för att främja ekonomiska intressen och så vidare. Så innan du startar en verksamhet är det viktigt att du noga har läst på om de olika företagsformerna.

 Lästips: Så väljer du rätt företagsform

Socialt företagande för att skapa jobb

Arbetsintegrerande sociala företag är ett av de vanligaste sociala företagen i Sverige idag. Målet med arbetsintegrerande socialt företagande är att hjälpa människor, som har svårt att få jobb på arbetsmarknaden, som arbetstagare och företagare. Medarbetarna i sociala företag är ofta människor som har svårt eller aldrig har fått möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Det kan vara på grund av funktionsnedsättning, långtidssjukskrivning, långtidsarbetslöshet eller andra anledningar.

Exempel på näringsverksamheter som arbetsintegrerande sociala företag ofta driver är fastighetsservice, trädgårdstjänster, café och catering och hushållsnära tjänster.

Arbetsintegrerande sociala företag skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt. Det kan innebära att företaget drivs som ett kooperativ men kan också innebära att verksamheten organiseras så att alla kan ta del i beslut om företaget och om sin egen utveckling.

Vinsten återinvesteras huvudsakligen i den egna eller liknande verksamheter. Det brukar innebära att överskottet går till att utveckla verksamheten, anställa fler, kompetensutveckling eller till att utveckla nya sociala företag. Ett socialt företag ägs inte av kommuner eller andra offentliga organisationer.

Det finns inte heller någon självklar företagsform för arbetsintegrerande sociala företag, men ofta startas de som ekonomiska föreningar.

Idéburna verksamheter inom vård och omsorg

Det finns sociala företag inom vård och omsorg där en tydlig värdegrund är idén för verksamheten. De företagen brukar kallas för idéburna verksamheter och erbjuder alternativ så att människor i större utsträckning kan välja vård och omsorg efter egna önskemål. Företag som verkar inom vård och omsorg måste göra det inom ramen för Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och Sjukvårdslagen.

 Starta eget - kom igång snabbt och lyckas! Vismas Starta eget-skola guidar dig i allt från hur du startar ditt företag till hur du skaffar kunder och kommer igång med din försäljning. Dessutom tips och råd om hur du håller koll på företagets ekonomi.


Halva priset för hela passionen

Nu får du som nystartad halva priset första året när du väljer vårt mest köpta program för bokföring och fakturering. Så lägg tid på din passion och låt bokföringen puttra på tryggt i bakgrunden. Make it a business!

Halva priset för nystartade

Halva priset för hela passionen


Är du nystartad?

Låt bokföringen puttra på tryggt i bakgrunden. Du får halva priset första året. Make it a business!

Halva priset för digFölj vårt nyhetsbrev

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

FöljGratis kurs – om att starta eget

Lär dig allt om att starta eget företag – gratis och online. Lev din passion!

Starta eget-kurs