Vad är immateriella tillgångar?

En immateriell tillgång är en förmögenhetsrättslig tillgång som inte är ett fysiskt föremål. Det kan t.ex. vara licensrättigheter, goodwill och patent.

Företagsredovisning > Immateriella tillgångar

Vad är en immateriell tillgång?

Immateriella tillgångar är förmögenhetsrättsliga tillgångar som inte är fysiska föremål. Det kan exempelvis handla om immateriella rättigheter som t.ex. licensrättigheter, goodwill och patent. Immaterialrätten består av fyra områden patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt.

Immateriella tillgångar kan finnas på ett fysiskt föremål som t.ex. musik på en CD-skiva eller ett dokument. En förförmögenhetsrätt delas in i om den är materiell eller immateriell beroende på vad som har störst förmögenhetsvärde.

En immateriell förmögenhetsrätt kallas även intellektuell förmögenhetsrätt och är ett rättsligt anspråk på att ensam förfoga över det intellektuella verket. Det betyder att rättighetshavaren har en form för förmögenhetsrätt, vilket betyder att rättighetshavaren har rätt att t.ex. framställa kopior eller att använda ett varumärke i marknadsföringssyfte.

Vem utfärdar patent?

I Sverige är det Patent och registreringsverket (PRV) som utfärdar patent enligt patentlagen. PRV är även den myndighet i Sverige som har ansvar för området industriell egendom. PRV ger ut tidningen Patenttidningen med en förteckning över nya patent. Justitiedepartementet är den myndighet som har ansvar för området upphovsrättsfrågor.

Internationell immaterialrätt

På internationell nivå finns organisationen World intellctual property organization (WIPO) som är ett fackorgan inom FN, som har som uppgift att skydda intellektuell egendom över hela världen och främja ett samarbete mellan länderna. WIPO bedriver ett nära samarbete med Världshandelsorganisationen (WTO).

Immateriella tillgångar på engelska

Intangible assets

Relaterade ord

Tillgång
Omsättningstillgång
Anläggningstillgång
Goodwill
Patent

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer