Så skiljer sig olika affärskulturer i Kina, USA & Europa

Om ditt företag vill göra affärer i en annan kultur gäller det att förstå hur den affärskulturen fungerar. I Kina kan ett ja egentligen betyda nej, medan ryssarnas nej kan innebära kanske...

Import, export, lager & logistik > Affärskultur

För att nå affärsframgång i ett annat land är det avgörande att lära känna landets kultur. Det visar en etnografisk studie av över 100 arbetsplatser i elva länder. Studien är genomförd av kontorsmöbelsföretaget Steelcase.

Så utmärker sig olika affärskulturer i olika länder och världsdelar:

Kina

Kina är kanske den viktigaste handelspartnern i Asien. Kinas affärskultur kännetecknas av att man strävar efter långsiktiga affärsrelationer. Prioriteringar och kommunikation kan ibland vara tvetydiga. Ett ja kan mycket väl innebära nej, eftersom det anses ohyfsat att säga emot. Kinesiska affärsmän litar därför ofta mer på ickeverbal kommunikation, i synnerhet i förhållande till sina chefer.

Indien

Beslut fattas hierarkiskt, men chefen lyssnar gärna in personalen. Födelsedagar och högtider betraktas som viktiga att uppmärksamma. Det råder ofta konflikträdsla på indiska arbetsplatser.

Tyskland

Tysk affärskultur är kanske den mest allmänt kända. I alla fall för oss svenskar, eftersom Tyskland länge har varit en av våra viktigaste handelspartners. I Tyskland framstår du som professionell genom att vara punktlig och välklädd. Tyskarna lägger större vikt vid vad som sägs än hur det sägs. Därför fungerar både mejl och snabba telefonsamtal bra i affärskommunikation. Sociala inslag i affärslivet, som födelsedagshyllningar, är ovanliga.

Nederländerna

Liknar den nordiska affärskulturen, där samarbete och livsbalans betraktas som viktiga värden. Många jobbar utanför kontoret, men punktlighet är viktigt. Personlig integritet respekteras högt och man undviker ofta småprat som inte är arbetsrelaterat.

Ryssland

Högt arbetstempo under en arbetsvecka som ofta är längre än 40 timmar. Ett nej i affärskommunikation kan ibland innebära ett ja, men på ett annat sätt.

Spanien

Mycket känslor i kommunikationen gör att affärsmöten ofta blir laddade och högljudda. Arbetsluncher används för att bygga relationer.

USA

Även USA tillhör Sveriges viktigaste handelspartners. I amerikansk affärskultur är hängivenhet till jobbet är viktigt - en anledning till att var tredje anställd inte tar ut all sin semester. Korta affärsrelationer fungerar utmärkt, även om det bara sker över en kopp kaffe på ett fik. Arbetsluncher används för att effektivisera arbetet. Det blir allt vanligare att lämna kontorslandskapen för att minska på lokalkostnaderna.

Marocko

Arbetsplatserna är byråkratiska och papperskrävande. Chefen visar gärna makt genom att ha två skrivbord. Anställda gör ofta avbrott i arbetet. Det anses ohyfsat att inleda ett samtal med att diskutera affärer.