Sälja företaget: En guide för att sälja företag

Funderar du på att sälja företaget? Starta processen flera år i förväg om du kan. Låt experter göra så mycket som möjligt av jobbet. Under tiden - jobba för att företaget mer säljbart. 

Vem är din ideala köpare?
Var finns köparna?
Trimma och värdera företag 

Sälja inom familjen 
Möte med potentiella köpare
Lämna eller stanna som rådgivare? 

Skatt när du säljer företag 
Test: Sälja företaget
Mall för säljprospekt

Fyra av tio småföretag i Sverige riskerar att läggas ner när ägaren går i pension, visar en undersökning från Visma. Nästan alla jobb i Sverige skapas i små och medelstora företag. Att försöka sälja företaget är alltså en god gärning. (Och ja, köpare finns.) 

Du som funderar på att sälja kanske undrar över skatteregler - och priset: Vad är mitt företag värt? 
- Att fråga om priset är att börja i fel ände. Företaget är värt det köparen är beredd att betala. Fråga hellre vem som är din ideala köpare, säger Anders Bernåker, redovisningskonsult med lång erfarenhet av företagsförsäljningar. 

Vem är din ideala köpare?

 1. Hur vill du att ditt företag ska drivas vidare i framtiden? Hur ser du att företaget behöver utvecklas? 
 2. Med den frågan besvarad - vilka är då dina möjliga köpare? 
 3. Vilka köpare kan du absolut inte tänka dig?
 4. Behöver du få ut alla pengar från försäljningen på en gång?
 5. Vill du sluta arbeta direkt vid övertagandet eller kan du tänka dig att vara kvar som rådgivare för en ny ägare?
 6. När vore bästa tiden att sälja?

Prata i god tid med de personer omkring dig som känner dig och ditt företag. Du kommer att behöva kompetensen hos en redovisnings- och/eller revisionsbyrå, din bank, en skatteexpert och eventuellt en advokatbyrå. En företagsmäklare hjälper dig att hitta köpare och skriva kontrakt.

Var finns köparna?

Sannolikt hos en av dina kunder, leverantörer eller konkurrenter, bland personalen, inom familjen, bland delägare eller affärsbekanta. 

Företagsmäklare som exempelvis Svensk företagsförmedling eller EU Commerce kan antingen söka upp köpare direkt eller lägga upp en bevakning. Då prenumererar du på information om de uppdrag som mäklarna får in.

Köpare finns också på Bolagsplatsen, Länia och Blocket - sök på "affärsöverlåtelser köpes".

Hemlig eller öppen försäljning?

Du kan vara hemlig eller öppen i din försäljning. 80 procent av alla försäljningar är hemliga. Vilken strategi du väljer beror på hur du tror att omvärlden reagerar.

 • Kommunicera försäljningen med personer du tror kan ha kontakter och där det kan finnas köpare.
 • Utse en ansvarig person som sköter alla kontakter med potentiella köpare.

Trimma och värdera företag

Det här är en av anledningarna till att det är bra att starta processen flera år i förväg. Att lägga ner arbete på de här punkterna kan göra väldigt stor skillnad på priset. 

 • Skala bort onödiga kostnader.
 • Kan du även optimera dina intäkter är det bra.
 • Kommunicera väl i siffror och statistik: Verksamheten ska vara lätt att tolka och läsa i siffror så att du bygger förtroende hos köparen. 
 • Kan du ordna avtal med viktiga leverantörer och kunder är det oftast en fördel för den som tar över. 
 • Ge ett bra beslutsunderlag: Visa var vinsterna kommer ifrån. Vilka produkter driver intäkter? 
 • Redovisa öppet om det finns olösta tvister eller annat som bör ordnas upp. Det bygger förtroende hos köparen.
 • Osålt lager är oftast inte intressant för köparen.

- Prissättningen av företaget är den enskilt svåraste frågan i en företagsaffär. Alltför ofta går affärer i stöpet för att man inte kunnat mötas, säger Catharina Värdendh Boson, Almi Kronoberg.

Experten du anlitar till det större företaget kan göra en substansvärdering, avkastningsvärdering samt annan värdering som bygger på framtida värden etcetera. Driver du ett litet företag kan du räkna på hur mycket det skulle kosta att komma till den nivå där du är idag. Räkna in fasta kostnader, inarbetningskostnader, kundbas etcetera.

Hög likviditet är bra, men köpare vill nog inte låna för att ta över företagets pengar. Undersök om det finns möjlighet att "köpa ikapp" pensionsförsäkringar innan försäljningen eller ta ut kapitalbeskattad utdelning innan försäljningen.

Sälja inom familjen

 • Prata öppet i familjen och ta hjälp redan från början av en duktig redovisningskonsult, revisor eller skattejurist som kan hjälpa er hantera rättviseaspekten, presentera olika scenarier och göra alla nödvändiga beräkningar.
 • Håll en dörr öppen till familjemedlemmar så länge det går, ett nej kan plötsligt förvandlas till ett ja om familjesituationen ändras.
 • Lova inte att familjen ska få mycket pengar ”när jag säljer företaget”. Du vet först när affären är klar hur det blev.

Möte med potentiella köpare

Var generellt försiktig med vilken information du ger ut till en intressent i ett tidigt skede. Mäklare låter alla spekulanter skriva på sekretessavtal. Den djupare granskningen sker först längre fram i processen när köparen lämnat handpenning och skrivit på ett Letter of Intent att hen avser att köpa företaget.

Lås dig inte för tidigt vid en köpare. Håll frågan öppen så länge det går för ett bättre förhandlingsläge. I vissa situationer kan det faktiskt vara bättre att avvakta och vänta på den rätta köparen.

När det blir förhandling, se till så att du inte kommer i tidsnöd.

Lämna eller stanna som rådgivare?

Vill du ha ett fortsatt engagemang som rådgivare eller stötta ekonomiskt på något sätt? Om det är vad köparen behöver för att klara av att köpa och driva verksamheten inledningsvis, så finns många alternativ. Här är några:

 • Ni kan skriva ett konsultavtal som gör att du arbetar vidare en tid med att hjälpa den nya ägaren in i verksamheten
 • Reverser innebär att du inte får hela köpeskillingen på en gång utan lånar ut pengar till verksamheten
 • Du kan avtala att få del av vinsten under ett antal år mot att priset blir lägre

Skatt när du säljer företag

Ta alltid hjälp av en duktig skatteexpert för att få bästa lösningen för dig! Vi redogör här bara för några övergripande viktiga fakta.

Sälja aktiebolag och inkråm

 • Skilj på inkomst av tjänst som kan vara 33, 53 procent eller 58 procent och inkomst av kapital som kan vara 20, 25 eller 30 procent. För att räkna ut skatten vid försäljning av ett aktiebolag behöver du kontrollera i blankett K10 vilka värden som finns sparade.
 • Om ett moderbolag (AB) säljer ett dotterbolag behöver inte moderbolaget betala skatt för vinsten. Om det är inkråmet som säljs beskattas det som rörelsevinst. Det kan alltså vara en fördel att ha flera bolag.
 • Om du säljer inkråmet i ett aktiebolag beskattas vinsten i aktiebolaget med 22 procent. För att du som ägare sedan ska få ut kapitalet så finns flera möjligheter med lön, pensionsavsättningar, utdelningar med mera.

Sälja enskild firma och inkråm

Om du säljer inkråmet i din enskilda firma beskattas vinsten som inkomst av näringsverksamhet.  Detta kräver oftast en god planering, till exempel att överlåtelsen är i början på kalenderåret så att du får tid att planera under resten av året.

Test: Sälja företaget

När ska jag starta försäljningen?

Mall för säljprospekt

Gör ett säljprospekt