Guide för att sälja företaget

Hur går det till att sälja sitt företag? Starta i tid, låt experter göra så mycket som möjligt av jobbet och behåll fokus på att driva företaget och göra det ännu mer säljbart. Läs vår grundläggande guide och testa att göra ett säljprospekt. Sedan är du redo!


Vad är målet för dig?

Ta ett par timmar och tänk igenom: Hur vill du att ditt företag ska drivas vidare i framtiden? Hur ska det utvecklas?

 • Vilka är dina möjliga köpare och vilka köpare kan du absolut inte kan tänka dig?
 • Behöver du få ut alla pengar på en gång?
 • Vill du sluta arbeta direkt vid övertagandet eller vara kvar som rådgivare?
 • När vore bästa tiden att sälja?

Rådgivning och stöd

Prata i god tid med de personer omkring dig som känner dig och ditt företag. Du kommer att behöva kompetensen hos en redovisnings- och/eller revisionsbyrå, din bank, en skatteexpert och eventuellt en advokatbyrå. En företagsmäklare hjälper dig att hitta köpare och skriva kontrakt.

Testa dig själv: Dags att börja sälja företaget?

Trimma företaget

Få företaget i form genom att:

 • Skala bort onödiga kostnader.
 • Kan du även optimera dina intäkter är det bra.
 • Verksamheten ska vara lätt att tolka och läsa i siffror så att du bygger förtroende hos köparen.
 • Kan du ordna avtal med viktiga leverantörer och kunder är det oftast en fördel.
 • Visa var vinsterna kommer ifrån. Vilka produkter driver intäkter?
 • Redovisa om det finns olösta tvister som bör ordnas upp.
 • Osålt lager är oftast inte intressant för köparen.

Att lägga ner arbete på de här punkterna kan göra stor skillnad på priset.

Gör ett säljprospekt – testa med vår övningsmall

Hemlig eller öppen försäljning?

Du kan vara hemlig eller öppen i din försäljning. 80 procent av alla försäljningar är hemliga. Vilken strategi du väljer beror på hur du tror att omvärlden reagerar. Kommunicera försäljningen med personer du tror kan ha kontakter - och om du tror att där kan finnas köpare. Utse en ansvarig person som sköter alla kontakter med potentiella köpare.

Var finns köparna?

Sannolikt hos en av dina kunder, leverantörer eller konkurrenter, bland personalen, inom familjen, bland delägare eller affärsbekanta. 

Företagsmäklare som exempelvis Svensk företagsförmedling kan antingen söka upp köpare direkt eller lägga upp en bevakning. Då prenumererar du på information om de uppdrag som mäklarna får in.

Köpare finns också på Bolagsplatsen, Länia och Blocket - sök på "affärsöverlåtelser köpes".

Prissätta företaget

– Priset och villkoren är den enskilt svåraste frågan i en företagsaffär. Alltför ofta går affärer i stöpet för att man inte kunnat mötas, säger Catharina Värdendh Boson, Almi Kronoberg.

Experten du anlitar till det större företaget kan göra en substansvärdering, avkastningsvärdering samt annan värdering som bygger på framtida värden etcetera.

Driver du ett litet företag kan du räkna på hur mycket det skulle kosta att komma till den nivå där du är idag. Räkna in fasta kostnader, inarbetningskostnader, kundbas etcetera.

Hög likviditet är bra, men köpare vill nog inte låna för att ta över företagets pengar. Undersök om det finns möjlighet att "köpa ikapp" pensionsförsäkringar innan försäljningen eller ta ut kapitalbeskattad utdelning innan försäljningen.

Sälja inom familjen

 • Prata öppet i familjen och ta hjälp redan från början av en duktig redovisningskonsult, revisor eller skattejurist som kan hjälpa er hantera rättviseaspekten, presentera olika scenarier och göra alla nödvändiga beräkningar.
 • Håll en dörr öppen till familjemedlemmar så länge det går, ett nej kan plötsligt förvandlas till ett ja om familjesituationen ändras.
 • Lova inte att familjen ska få mycket pengar ”när jag säljer företaget”. Du vet först när affären är klar hur det blev.

Möte med potentiella köpare och förhandling

Var generellt försiktig med vilken information du ger ut till en intressent i ett tidigt skede. Mäklare låter alla spekulanter skriva på sekretessavtal. Den djupare granskningen sker först längre fram i processen när köparen lämnat handpenning och skrivit på ett Letter of Intent att hen avser att köpa företaget.

Lås dig inte för tidigt vid en köpare. Håll frågan öppen så länge det går för ett bättre förhandlingsläge. I vissa situationer kan det faktiskt vara bättre att avvakta och vänta på den rätta köparen.

När det blir förhandling, se till så att du inte kommer i tidsnöd.

Lämna direkt eller finnas kvar i kulisserna?

Vill du ha ett fortsatt engagemang som rådgivare eller stötta ekonomiskt på något sätt? Om det är vad köparen behöver för att klara av att köpa och driva verksamheten inledningsvis, så finns många alternativ. Här är några:

 • Ni kan skriva ett konsultavtal som gör att du arbetar vidare en tid med att hjälpa den nya ägaren in i verksamheten
 • Reverser innebär att du inte får hela köpeskillingen på en gång utan lånar ut pengar till verksamheten
 • Du kan avtala att få del av vinsten under ett antal år mot att priset blir lägre

Skatten vid ägarskifte

Skattereglerna är omvittnat krångliga och varje situation är unik. Ta hjälp av en duktig skatteexpert för att få bästa lösningen för dig! Vi redogör här bara för några övergripande viktiga fakta:

 • Skilj på inkomst av tjänst som kan vara 33, 53 procent eller 58 procent och inkomst av kapital som kan vara 20, 25 eller 30 procent. För att räkna ut skatten vid försäljning av ett aktiebolag behöver du kontrollera i blankett K10 vilka värden som finns sparade.
 • Om ett moderbolag (AB) säljer ett dotterbolag behöver inte moderbolaget betala skatt för vinsten. Om det är inkråmet som säljs beskattas det som rörelsevinst. Det kan alltså vara en fördel att ha flera bolag.
 • Om du säljer inkråmet i ett aktiebolag beskattas vinsten i aktiebolaget med 22 procent. För att du som ägare sedan ska få ut kapitalet så finns flera möjligheter med lön, pensionsavsättningar, utdelningar med mera.

Om du säljer inkråmet i din enskilda firma beskattas vinsten som inkomst av näringsverksamhet.  Detta kräver oftast en god planering, till exempel att överlåtelsen är i början på kalenderåret så att du får tid att planera under resten av året.

Text: Annica Jönsson

Tack till:

Almi – sälja företag
Ägarskifte Micro – sälja och köpa företag

3,9/5 - 20 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi