Målgrupp – vad är det och hur hittar man den?

Få produkter och tjänster vänder sig till "alla". Det finns alltid några grupper som du i första hand fokuserar på. Dessa utgör företagets målgrupper. Vi går igenom vad en målgrupp är och hur man hittar sin målgrupp.

Försäljning och marknadsföring > Målgrupp

Vad är en målgrupp?

En målgrupp är en avgränsad grupp människor som är särskilt intressanta som köpare av företagets produkter eller tjänster. Ditt företags målgrupper är alltså detsamma som dina viktigaste potentiella kunder – och det är dessa som din marknadsföring primärt ska rikta sig till.

 Relaterad läsning: Marknadsföring – tips för företag

Hur hittar man sin målgrupp?

Försök att kartlägga och beskriva särskilt viktiga kundgrupper så tydligt som möjligt och avgränsa dem från den totala marknaden. Avgränsningen kan grundas på till exempel geografisk plats (alla som bor i Åmål), kön och ålder (tjejer i åldern 18-24 år), yrke (murare och takläggare) eller livsstil (villaägare med trädgårdsintresse).

När du har klart för dig vilka målgrupper du vänder dig till, börjar du med att undersöka vilka lösningar som dina potentiella kunder har i dag och vem som säljer dessa lösningar till dem. Försök sedan att komma på argument till varför de ska välja att bli kunder till just ditt företag. För att kunna motivera detta bör du fundera över hur ditt erbjudande skiljer sig från dina konkurrenters.

Leta efter kundnyttor

En annan metod för att utöka kunskapen om dina målgrupper är att utgå från potentiella kunder som du redan känner, till exempel vänner eller tidigare arbetskollegor. Fråga dem om de kan vara ditt bollplank när du förbereder din företagsstart. Undersök vilka faktorer som är avgörande när de väljer leverantör.

Saknar de några viktiga egenskaper hos de konkurrerande produkter eller tjänster som de använder i dag? Varje egenskap de saknar utgör en kundnytta som du bör ta fasta på. Undersök om du kan erbjuda dina målgrupper dessa kundnyttor till ett rimligt pris.

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion