Förbrukningsinventarier

Förbrukningsinventarier är en typ inventarier av lägre värde och med kortare livslängd.

Företagsredovisning > Förbrukningsinventarie

Vad är en förbrukningsinventarie?

Förbrukningsinventarier är en typ inventarier av lägre värde, med kortare livslängd än 3 år men högre än 1 år. Om inventarien har en uppskattad livslängd kortare än 1 år är det istället frågan om förbrukningsmaterial.

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

Vad räknas som förbrukningsinventarie?

Förbrukningsinventarier är en typ inventarier med kortare livslängd, specifikt kortare än 3 år men längre än 1 år. Är inventarien utöver det av obetydligt värde, räknas de som förbrukningsinventarier. 

Förbrukningsinventariers belopp

Med obetydligt värde menas att de kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp. För 2020 uppgår prisbasbeloppet till 47 300 kr, vilket innebär att en förbrukningsinventarie inte får vara värd mer än 23 650 kr.

Exempel på vanliga förbrukningsinventarier är diverse städutrustning och datortillbehör.

Vad räknas som förbrukningsmaterial?

Gemensamt med förbrukningsinventarier får inte heller förbrukningsmaterialets belopp/värde överstiga ett halvt prisbasbelopp. Det som skiljer är att förbrukningsmaterial har en livslängd kortare än 1 år och som du förbrukar relativt snabbt, till exempel toalett- och hushållspapper eller avfallspåsar. Det kan även vara material som används i tillverkningsprocessen, men inte tillhör själva produkten som tillverkas.

Bokföra förbrukningsinventarier

Utöver ovanstående skillnad, skiljer sig förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier även i bokföringen. För förbrukningsinventarier används konto 5410 Förbrukningsinventarie. Om det istället är frågan om ett förbrukningsmaterial som ska bokföras, används konto 5460 Förbrukningsmaterial.

 Vill du läsa mer om bokföring? Läs vår bokföringsguide

Förbrukningsinventarier på engelska

Consumables

Relaterade ord

Inventarier
Anläggningstillgång

Avskrivningar
Tillgång

 Tips! Lär dig fler ekonomiska begrepp här