Ordlista för betalningstjänster

När får man en betalningsanmärkning? Räcker det med att det går till inkasso eller måste Kronofogden ta vid? Detta och en mängd andra termer inom området betalningstjänster och inkasso hittar du förklarade här i denna ordlista.

 Vill du läsa om fakturering? Vi har samlat tips, inspiration och information på ett ställe. Besök vår sida om fakturering!

Amorteringsplan

En amorteringsplan är en plan för hur gäldenären ska betala tillbaka sin skuld.

I tjänsten AutoCollect innebär det att gäldenären har varit i kontakt med Visma Financial Solutions och de har kommit överens om hur skulden ska betalas. Du som fordringsägare kan inte påverka detta.

När en amorteringsplan upprättas med Visma Financial Solutions, görs det på tre månader för skulder under 5 000 kronor. Är beloppet över 5 000 kronor kan Visma Financial Solutions godkänna en avbetalningsplan på sex månader. Att upprätta en amorteringsplan innebär en kostnad för gäldenären, dels en uppläggningskostnad och dels en kostnad per avi.

AutoCollect

En tjänst som gör det möjligt att skicka förfallna fakturor direkt från ditt ekonomiprogram till inkassoföretaget Visma Financial Solutions för professionell kravhantering. Läs mer om Visma AutoCollect.

Bestridan

Om den som får ett inkassokrav anser att det är felaktigt kan inkassokravet bestridas. Det innebär att fordringsägaren meddelas om detta och inkassoföretaget kan då inte gå vidare till Kronofogden för att driva in pengarna.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är en uppgift om att någon inte har betalat en skuld i tid, trots påtryckningar i form av inkassokrav. Betalningsanmärkningar används bland annat av kreditupplysningsföretag för att ge en bild av en persons/ett företags betalningsförmåga och betalningsvilja.

En obetald skuld blir en betalningsanmärkning först när ett betalningsföreläggande blir fastställt eller när det beslutas om utmätning eller skuldsanering.

Betalningsföreläggande

Ett betalningsföreläggande är en metod för att kräva in en betalning av en skuld med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Ansökan om betalningsföreläggande görs hos Kronofogden.

När en ansökan är gjord skickas ett brev, föreläggande, till den som ska betala skulden. Delgivningskvittot i brevet ska skrivas på och skickas tillbaka som ett bevis på att brevet har kommit fram.

Betalningspåminnelse

En betalningspåminnelse är en påminnelse om att en skuld har förfallit och en uppmaning om att betala skulden. En betalningspåminnelse kan innehålla information om att skulden kommer att lämnas till inkasso om den inte betalas.

 Läs mer: Ger du bort pengar till dina kunder?

Borgenär

Den person/det företag som gäldenären är skyldig pengar.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är den ränta som kunden ska betala om skulden betalas för sent. Även om du inte avtalat något med kunden om dröjsmålsränta, har du alltid rätt att ta ut en dröjsmålsränta när kunden betalar för sent. Det får du göra med stöd av bestämmelser i räntelagen.

Dröjsmålsräntan är 8 procentenheter över Referensräntan. Om det inte finns något avtal om dröjsmålsränta, kan du dock inte ta ut sådan ränta innan kunden fått en kreditperiod på 30 dagar.

Det är därför många använder just 30 dagar som betalningsvillkor på sina fakturor, eftersom det normalt krävs skriftliga bevis om man vill hävda att en kortare kreditperiod än 30 dagar avtalats.

Fordringsägare

Den person/det företag som gäldenären är skyldig pengar. Detsamma som borgenär.

Gäldenär

Den person/det företag som är skyldig borgenären pengar.

Inkassoavgift

En lagstadgad avgift som inkassoföretag har rätt att ta ut för att skicka inkassokrav till personer/företag som inte har betalat sin skuld.

Inkassoföretag

Ett företag som företräder fordringsägaren i arbetet att se till att obetalda skulder betalas.

Inkassokrav

Ett inkassokrav skickas i regel ut från ett inkassoföretag och innehåller ett krav på att skulden ska betalas före ett visst datum. Skulden ska då betalas till inkassoföretaget. Inkassokravet är steget efter betalningspåminnelse.

 Läs mer: Så får du bättre betalt med inkasso

Kravhantering

Ett begrepp för att hantera indrivningen av en skuld. I Visma AutoCollect innebär det att tjänsten hanterar allt från att skicka ut påminnelse och inkassokrav, till att gå vidare med skulden till Kronofogden om fordringsägaren gör det valet.

 Läs mer: Kundfordran på rätt sätt för säkra affärer

Kronofogden

En statlig myndighet som bland annat har till uppgift att se till att obetalda skulder blir betalda.

Påminnelseavgift

Om en kund inte betalar sin skuld i tid kan man behöva skicka en påminnelse om det. Enligt lag har ett företag rätt att ta ut en avgift i samband med detta, under förutsättning att det är avtalat med kunden innan köpet gjordes. Det kan till exempel göras genom att kunden godkänner företagets allmänna villkor/köpvillkor innan köp. Den lagstadgade påminnelseavgiften är 60 kronor.

 Läs mer: Så här gör du när kunderna inte betalar i tid

Skuldsanering

Om någon är så svårt skuldsatt att man inte kommer att kunna betala sina skulder inom överskådlig framtid, kan personen/företaget under vissa förutsättningar slippa att betala hela eller delar av sina skulder.
Det är Kronofogden som beslutar om skuldsanering.

Utmätning

Utmätning sker när Kronofogden har beslutat att något som den skuldsatte äger ska användas för att betala skulden.

Visma Financial Solutions

Visma Financial Solutions är ett inkassoföretag. Visma Financial Solutions är Visma Spcs samarbetspartner kring tjänsten Visma AutoCollect.

 

Källor: Visma Spcs,Visma Financial Solutions, Kronofogdemyndigheten, Datainspektionen

3/5 - 2 röster

Deklarera i Visma eEkonomi

Tillsammans med ett tillval i Visma eEkonomi kan du deklarera snabbt och smidigt. Det ska inte vara så svårt. Därför är vi med dig varje steg på vägen.

Se erbjudandet