Vad är trängselskatt?

Trängselskatt är en transportskatt för att förbättra framkomligheten och miljön samt bidra till finansiering av infrastrukturen.

Skatter & skatteregler > Trängselskatt

Trängselskatt ska förbättra infrastrukturen

Trängselskatt infördes den 1 augusti 2007 i Stockholm och 1 januari 2013 i Göteborg. Skatten infördes för att förbättra framkomligheten och miljön, samt för att bidra till finansiering av infrastrukturen i städerna. Det finns betalningstationer utplacerade i utkanten av innerstäderna där bilar passerar och registreras för beskattning. Det är endast svenskregistrerade bilar som är skatteskyldiga.

Vilka ska betala trängselskatt?

Skatten betalas av de som har en bil som är registrerad i vägtrafikregistret eller som brukas med saluvagnlicens. Det är ägaren till bilen som ska betala skatt, alltså den som är skriven som ägare i vägtrafikregistret eller den som står som licenstagare.

Däremot är det först när en bil passerar en betalstation som skatteskyldighet inträder.

Hur betalas trängselskatten?

Alla passager vid betalningsstationer som sker under en kalendermånad sammanställs av Transportstyrelsen, och skickas månaden efter till den skattskyldige. Den sista dagen i månaden efter att det skattskyldige har fått den sammanställda informationen ska betalningen finnas på Transportstyrelsens konto.

Trängselskatt på engelska

Congestion tax

Relaterade ord

Fordonsskatt
Kostnad
Skatt

 Lär dig fler ekonomiska begrepp, termer och ord!