Kommanditbolag – Vad är ett kommanditbolag?

Ett kommanditbolag (KB) har minst två delägare där en av bolagsmännen har obegränsat ansvar (komplementär) och en har begränsat ansvar (kommanditdelägare).

Entreprenörskap > Kommanditbolag

Kommanditbolag som bolagsform

Kommanditbolag (KB) är en form av handelsbolag och har därför alltid två eller flera delägare (bolagsmän). Ett kommanditbolag kännetecknas av att en eller flera av delägarna enbart ansvarar för ett begränsat kapital som de har satt in i bolaget. Dessa bolagsmän kallas kommanditdelägare och har normalt ingen rätt att bestämma om hur bolaget ska styras.

I ett kommanditbolag måste det finnas minst en delägare med obegränsat ekonomiskt ansvar, en så kallad komplementär. Komplementären är personligt ansvarlig för företagets avtal och skulder. En delägare som går in som ny komplementär i ett kommanditbolag ansvarar för alla tidigare skulder.

 Relaterad läsning: Företagsform – vilken passar bäst för ditt företag?

Starta kommanditbolag

Ett kommanditbolag ska registreras hos Bolagsverket och vid registreringen får bolaget sitt organisationsnummer. I ett kommanditbolag finns inget krav på startkapital. Bland annat lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (handelsbolagslagen) reglerar kommanditbolags verksamhet.

Den som vill registrera ett kommanditbolag får inte vara försatt i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare enligt föräldrabalken. Företagsnamnet måste innehålla tillägget ”kommanditbolag” och detta, eller förkortningen KB, ska alltid anges på handlingar där bolagets namn framgår, till exempel på fakturor.

Redovisning

Enligt bokföringslagen är alla som bedriver näringsverksamhet skyldiga att bokföra. Ett handels- eller kommanditbolag ska avsluta sin redovisning med antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. Olika regler gällande årsredovisning och krav på revisor beror på kommanditbolagets storlek samt om bolaget består av juridiska eller fysiska personer. För de fall där revisor krävs ska denna anmälas till Bolagsverket.

Kommanditbolag och skatt

Ett kommanditbolag eller ett handelsbolag betalar ingen skatt på vinsten. Det är däremot delägarna i ett kommanditbolag som betalar inkomstskatt samt egenavgifter på sin del av företagets vinst. Bolaget belastas med eventuell fastighetsskatt, mervärdesskatt (moms), avkastningsskatt på pensionsavsättningar samt särskild löneskatt.

Kommanditbolag på engelska

Limited partnership

Relaterade ord

Aktiebolag
Bokföringslagen
Handelsbolag
Revisor

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer