Vad är en grundbok?

En grundbok är en lista över ett företags affärshändelser presenterad i registreringsordning, dvs ordnade i kronologisk följd.

Företagsredovisning > Grundbok

I grundboken bokförs affärshändelser

En grundbok är en förteckning över företagets affärshändelser, vilka är dokumenterade genom så kallade verifikationer. Grundboken kallas ibland även dagbok eller verifikationslista.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Grundbokföring och huvudbokföring

Företagets samtliga affärshändelser ska noteras som bokföringsposter både i grundboken och i huvudboken. Inom redovisningen skiljer man nämligen mellan grundbokföring och huvudbokföring, trots att grundboken och huvudboken innehåller samma information. Grundboken är strukturerad i kronologisk ordning med den äldsta affärshändelsen först, medan huvudboken är organiserad systematiskt i kontonummerordning med det lägsta kontonumret först.

Att bokföra i grundbok

I grundboken sker bokföringen löpande när affärshändelserna uppstår. De affärshändelser som avser kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag, övriga affärshändelser så snart det kan ske. Varje bokföringspost i grundboken måste innehålla datum, verifikationsnummer, belopp på debet- och kreditkonton samt en kort information om vad affärshändelsen avser.

Bokföringsskyldighet

Enligt bokföringslagen (1999:1078) är alla som bedriver näringsverksamhet bokföringsskyldiga. Bokföringsskyldigheten omfattar enligt 5 kap. 1 § 1 st. bland annat att;

"Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat."

Grundbok på engelska

Day book

Relaterade ord

Affärshändelse
Huvudbok

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord