Vad är en påminnelse?

En påminnelse kan skickas från en borgenär till en gäldenär om kunden inte betalar sin faktura i tid.

Fakturering > Påminnelse / betalningspåminnelse

En påminnelse kan skickas om en faktura har förfallit

En påminnelse på faktura, eller betalningspåminnelse, är ett dokument som skickas från en borgenär till en gäldenär om kunden inte har betalat sin faktura i tid. Betalningspåminnelsen ska påminna om att fakturan är förfallen, det vill säga att den har passerat förfallodagen.

En påminnelse kan endast skickas om fakturan har förfallit, det vill säga om fakturans förfallodatum för betalningen har passerat. Det är viktigt att notera att betalningspåminnelser inte är inkassoåtgärder.

Vad ska en påminnelse innehålla?

Det finns ingen lag eller andra formella krav på hur betalningspåminnelsen ska utformas. Det viktigaste är dock att informera om att fakturan har förfallit och att betalning inte har kommit in till företaget. En betalningspåminnelse kan också innehålla en ny sista betalningsdag eller en underrättelse om att om skulden inte betalas kommer ärendet att lämnas till inkasso.

En del företag skickar två betalningspåminnelser och då är det vanligt att den första påminnelsen endast informerar om utebliven betalning och inte innehåller någon information om inkassoåtgärder, vilket den andra påminnelsen i stället ofta gör. Det finns ingen lag som säger att företaget måste skicka en betalningspåminnelse innan det går vidare med inkassoåtgärder, men det är god inkassosed att göra det.

Avgifter för sen betalning

Om parterna har avtalat om att säljaren har rätt att ta ut ersättning för påminnelsen har säljaren rätt att ta ut 60 kr i i påminnelseavgift. Om de har avtalat om förfallodag och dröjsmålsränta räknar säljaren dröjsmålsränta från förfallodagen med den procentsats som avtalats. Om fakturans förfallodag är fastställd men parterna inte har kommit överens om någon dröjsmålsränta, kan borgenären ändå påföra en referensränta plus åtta procentenheter från förfallodagen.

Referensräntan fastställs 1 januari och 1 juli av Riksbanken. För att säljaren ska kunna ta ut en högre dröjsmålsränta måste parterna ha avtalat om det.

När förfallodag och dröjsmålsränta inte avtalats

Om parterna varken har fastställt förfallodag eller dröjsmålsränta genom avtal kan säljaren ändå ta ut dröjsmålsränta. Kraven skiljer sig lite beroende på om kunden är konsument eller näringsidkare. Om kunden är en konsument krävs det att säljaren informerar kunden om att dröjsmålsränta kommer att debiteras vid utebliven betalning minst 30 dagar i förväg.

Som företagare kan du därför skriva redan på fakturan att dröjsmålsränta kommer att tas ut efter 30 dagar om betalning inte inkommit. Om både borgenären och gäldenären är näringsidkare, eller om gäldenären är en myndighet eller annat offentligt organ, har borgenären rätt att pålägga dröjsmålsränta 30 dagar från fakturans datum trots att borgenären inte upplysts om detta.

Påminnelse på engelska

Reminder; reminder to pay

Relaterade ord

Faktura
Kostnad
Ränta
Skuld

  I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord