Vad är pantbrev?

Ett pantbrev är ett dokument som fungerar som säkerhet för ett lån.

Finansiering & finans > Pantbrev

Hur fungerar pantbrev?

När du lånar för att köpa en ny fastighet eller när du tar ytterligare lån på en fastighet du redan äger, kan fastigheten användas som säkerhet för lånet. När din fastighet används som säkerhet för lånet görs en inteckning i fastigheten och pantbrevet är beviset på inteckningen.

Om en fastighet säljs följer pantbrevet med till den nya ägaren. Det innebär att om bostadens förra ägare redan har lån på fastigheten kan det finnas befintliga pantbrev som övergår till dig och som då fungerar som säkerhet för dina lån.

Bottenpantbrev

Det finns olika typer av pantbrev. En av dessa är bottenpantbrev. En långivare (borgenär) med ett bottenpantbrev är högre prioriterad än övriga långivare, om låntagaren (gäldenär) inte kan betala tillbaka sitt lån och fastigheten i fråga måste säljas.

Gravationsbevis

En bostad kan ha flera pantbrev på olika belopp och för att långivaren ska veta vilka pantbrev som finns för ett hus utfärdas ett gravationsbevis. Ett gravationsbevis samlar information om vilka olika pantbrev som är uttagna på fastigheten.

Papperpantbrev och datapantbrev

Tidigare var pantbreven utfärdade på papper men numera registreras pantbreven elektroniskt, så kallade datapantbrev. Både de tidigare pantbreven och de nya datapantbreven finns samlade hos Lantmäteriet. Nya pantbrev utfärdas av Lantmäteriet mot en avgift. Avgiften är en grundavgift för administrationen och två procent av pantbrevets belopp.

Pantbrev på engelska

Mortgage deed

Relaterade ord

Fastighetsskatt
Skuld
Skuldsättningsgrad
Borgenär
Gäldenär
Pantsättning

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp