Vad är startkapital och hur mycket behövs?

Startkapital är det kapital som krävs för att komma igång med en näringsverksamhet.

Entreprenörskap > Startkapital

Startkapital är mer än aktiekapitalet

En vanlig missuppfattning är att startkapital är synonymt med aktiekapital för att starta ett aktiebolag. Medan aktiekapitalet bara syftar på insatsen som krävs för att kunna starta ett bolag, räknas i begreppet startkapital in andra kostnader som tillkommer i uppstartsfasen utöver själva aktiekapitalet.

När du har grundat ditt företag och innan försäljningen har kommit igång, har du som företagare som regel behov av kapital för att kunna finansiera anskaffningar och komma igång med verksamheten. Du kanske måste köpa in maskiner, varor och inventarier, samt betala lokaler, löner och så vidare.

Företagets ägare satsar eget kapital som startkapital, och kommer således alltid att bära en ekonomisk risk. Det är vanligt med utomstående finansiering i form av exempelvis banklån, bidrag eller förskott från kunder. Den ägare som tar in externt kapital och ställer sina egna personliga tillgångar som säkerhet till långivaren kommer att ta en större ekonomisk risk för egen del.

 Lästips! Starta aktiebolag

Hur mycket startkapital behövs?

Innan du startar ditt företag är det viktigt att du bildar dig en uppfattning om hur mycket pengar du behöver ha dels till själva uppstartsfasen, och dels till dina löpande utgifter för att kunna fortsätta att driva verksamheten. Hur stort kapital som måste tillföras som startkapital avgörs därför av verksamhetens art och omfattning. Beroende på bolagsform kan det dessutom finnas lagstadgade krav som rör aktiekapitalets storlek. 

Mest utmärkande är reglerna för aktiebolag, som beskrivs närmare nedan. När man ska ansöka om finansiering hos exempelvis en bank är det viktigt att kunna visa att affärsidén är finansiellt genomförbar. Därför är det en god idé att först göra en affärsplan för verksamheten, som både beskriver verksamhetens mål samt hur företaget ska finansieras.

Varje företag är unikt och därför är det i regel svårt att ge en generell rekommendation på hur mycket startkapital som behövs för en specifik företagsstart.

 Relaterad läsning: Lån för att starta eget – så gör du

Krav på startkapital för aktiebolag

För att starta ett aktiebolag krävde aktiebolagslagen minst 50 000 kronor (eller motsvarande summa i euro) i startkapital, ett så kallat aktiekapital, fram till och med 31 december 2019. Från och med 1 januari 2020 gäller 25 000 kronor som minsta kapitalinsats för privata aktiebolag. Kravet på initialt aktiekapital har sänkts en gång tidigare; den 1 oktober 2010 sänktes nämligen kravet på lägsta aktiekapital i Sverige från 100 000 till 50 000 kronor för privata aktiebolag. För publika aktiebolag, som erbjuder aktier på den öppna marknaden, krävs 500 000 kronor i aktiekapital.

Aktiekapital är det kapital ägarna tillskjuter aktiebolaget. I utbyte får ägarna aktier som fungerar som bevis för ägarinnehav i bolaget. När aktiekapitalet har betalats in till banken, bekräftar banken genom ett likvidintyg att inbetalningen avser aktiekapital. Intyget ska sedan skickas till Bolagsverket. Aktiekapitalet kan också utökas vid ett senare tillfälle genom ett emissionsbeslut.

 Tips: Köpa lagerbolag

Aktiekapitalet kan användas för att köpa tillgångar

En vanlig missuppfattning är att aktiekapitalet är en direkt kostnad för att starta aktiebolaget. Detta stämmer inte, utan ägarnas satsade pengar kan investeras i andra tillgångar eller för att täcka verksamhetens kostnader. Dock man ska vara uppmärksam på att om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat kan aktieägarna personligen bli ansvariga för bolagets skulder och vara tvungna att likvidera bolaget.

I stället för kontanter kan till exempel maskiner, fastigheter eller patent till nytta för ett aktiebolag tillföras bolaget som aktiekapital i utbyte mot aktier, om detta uttryckligen tillåtits i bolagets stiftelseurkund. Vid betalning med sådan så kallad apportegendom måste en auktoriserad eller godkänd revisor skriva ett yttrande till Bolagsverket, och bland annat intyga att egendomen värderats på ett korrekt sätt.

 Starta eget företag steg för steg - den kompletta guiden

Startkapital för andra bolagsformer

För ett handelsbolag finns inget krav på satsat kapital, men delägarna i bolaget är personligen ansvariga för företagets skulder. En enskild näringsidkare behöver heller inte gå in med startkapital, men även i denna bolagsform är ägaren ansvarig för företagets skulder.

För ett kommanditbolag gäller att komplementären inte behöver gå in med något kapital, medan kommanditdelägaren måste satsa minst en krona i företaget. För en ekonomisk förening gäller att medlemmarna (minst tre stycken krävs) måste bidra med en kontantinsats eller en arbetsinsats. Kontantinsatsen varierar från förening till förening, men den måste minimum vara en krona per medlem.

Startkapital på engelska

Initial capital

Relaterade ord

Aktiebolag
Aktiekapital
Enskild näringsidkare
Handelsbolag
Kapital
Kommanditbolag
Patent

  I Ekonomiordlistan hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord