Vad är kundförluster?

En kundförlust är en förlust som uppstår när en kund har bristande betalningsförmåga.

Fakturering > Kundförlust

Kundförluster är bristande betalningsförmåga hos kunder

Kundförluster uppstår på grund av bristande betalningsförmåga hos de kunder som har fått kundfaktura från företaget. Kundförluster kan delas upp i befarade kundförluster och konstaterade kundförluster.

När en en kundfaktura inte har betalats vidtar en redovisningsenhet de åtgärder som krävs för att få in betalningen. De innebär att skicka påminnelser, inkassokrav, hot om utmätning och även att försätta den betalningsskyldiga kunden i konkurs.

 Relaterad läsning: Konkurs, vad är det och hur undviker du obestånd?

Befarade kundförluster och konstaterade kundförluster

Befarad kundförlust uppstår när en kundfaktura inte har blivit betald vid förfallodatum eller dragit ut på tiden med ett visst antal dagar.

För att konstatera en kundförlust så krävs det att det finns starka skäl till att tro att fakturan inte kommer att bli betald. De krav som finns för att det ska räknas som en konstaterad kundförlust är att kunden ska ha gått i konkurs, fått ackord eller varit utsatt för en utmätning.

Kundförlust och moms

Befarade kundförluster ger ingen rätt av återtag av utgående moms som har uppstått vid försäljning. Konstaterade kundförluster ger dock rätt till återtag. Vid återtag av moms som följd av konstaterade kundförluster kommer momsdeklarationen inte att stämma. Därför måste en förklaring skickas in till Skatteverket för att de ska veta att en konstaterad kundförlust har uppstått.

Bokföra kundförlust

En befarad kundförlust redovisas som en nedskrivning av kundfordringar samt en kostnad för befordrade kundförluster. Beloppen redovisas exklusive moms.

En konstaterad kundförlust redovisas som en minskning av kundfordringar och bokas mot en minskning av den utgående momsen samt en kostnad för konstaterade kundförluster.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

 Läs mer om hur du ska bokföra kundförlust i vårt forum

Kundförlust på engelska

Loss of custom; loss of accounts receivable

Relaterade ord

Kostnad
Betalningsförmåga
Moms
Kundfordringar

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp