Vad är en fond?

En fond är en samling av värdepapper som även kallas portfölj. En fond ägs av flera olika andelsägare och anses vara en mindre riskfylld sparform än att spara i aktier.

Finansiering & finans > Fond

Hur fungerar en fond?

En fond innebär en samling av olika värdepapper, även kallat en portfölj. Det som kännetecknar en fond är att den ägs av flera människor tillsammans och varje ägare kallas andelsägare. Fonden kan bestå av olika typer av aktier och/ eller räntebaserade värdepapper. Den som äger en andel av en fond, äger en del av fondens förmögenhet.

Vem förvaltar en fond?

Andelsägarna överlåter ansvaret för fonden till en fondförvaltare, som är ansvarig för inköp och försäljning av innehållet i fonden. Avkastningen i fonden beror på hur skicklig fondförvaltaren är.

Finns det några risker?

Spara i fonder anses generellt vara mindre riskfyllt än att spara enbart i värdepapper eller aktier. Anledningen är att man har flera olika värdepapper och aktier och därmed sprider risken.

Det finns även olika riskprofiler på olika fonder, beroende på vart kapitalet investeras. Räntefonder kallas ofta lågriskfonder medan fonder som investerar i utvecklingsområden eller nyetablerade företag kallas högriskfonder.

Fond på engelska

Fund

Relaterade ord

Aktie
Optioner
Warranter
Valutahandel
Kapital

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord