Vad är kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkring är att placera besparingar via ett försäkringsbolag.

Finansiering & finans > Kapitalförsäkring

Hur fungerar kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkringar är att placera besparingar via ett försäkringsbolag. Metoden används för att slippa skatta på dessa besparingar eftersom försäkringssparning har förmånliga skatteregler i jämförelse med traditionellt sparande. Kapitalförsäkringar beskattas nämligen enligt lag om avkastingsskatt på pensionsmedel, och används därför oftast vid pensionssparande.

Skatt på kapitalförsäkring

Alla uttag som görs från en kapitalförsäkring är skattefria. Utdelning på svenska värdepapper är också skattefria, dock tas en källskatt ut på värdepapper från utlandet i enlighet med de överenskommelser som finns med det andra landet. Försäkringen betalas med avkastningsskatt. Notera att insättningar, premier, inte är avdragsgilla,

Den vinst som görs på besparingarna behöver du alltså inte skatta på. Istället tas en schablonmässig skatt ut på 27 % av den genomsnittliga räntan från föregående år på det totala kapitalet som ligger som kapitalförsäkring.

Tre typer av kapitalförsäkringar

Kapitalförsäkringar kan delas in i tre kategorier; fondförsäkring, traditionell förvaltning och depåförsäkring.

Fondförsäkring

Fondförsäkring är ett vanligt sätt att pensionsspara och innebär att spara pengar i fonder. När pengarna tas ut betalas vanlig inkomstskatt. Utbetalning sker först när spararen har fyllt 55 år och betalas periodiskt under minst fem år.

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring är en livförsäkring där försäkringsgivaren har lovat en viss avkastning på det sparade beloppet. Avkastingen, även kallad garanterad återbäring, ska vara minst lika hög som inflationen för att vara intressant.

Depåförsäkring

Depåförsäkring gör det möjligt att handla med aktier och fonder utan att behöva betala skatt på avkastning och vinster. Dessutom behöver inte de affärer som sker i depån deklareras.

Kapitalförsäkring på engelska

Endowment insurance

Relaterade ord

Aktie
Optioner
Obligationer
Avkastning
Kapital

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp