Vad är eget uttag?

Eget uttag är uttag av kontanter, egendom och inkomst av ett företags ägare eller av medlemmarna i en förening.

Löner > Eget uttag

Eget uttag görs av ägare eller medlemmar

Eget uttag (även egna uttag) är ett begrepp inom bokföring som innebär att ägaren till ett företag eller en medlem i en förening tar ut kontanter, varor, inkomst eller egendom ur företaget eller föreningen. Den exakta betydelsen av begreppet eget uttag skiljer sig beroende på företagsform.

Eget uttag i enskild firma

En enskild näringsidkares uttag av kontanter, varor eller tjänster ur näringsverksamheten kallas för eget uttag. Du som driver en enskild firma kan inte ta ut någon lön i vanlig mening ur din firma, eftersom du som enskild näringsidkare inte anses som anställd i ditt eget företag. Av företagets vinst tar du ut lön vilket då räknas som eget uttag. När du gör eget uttag minskar eget kapital, det vill säga firmans skuld till dig som ägare. Hur stor del du kan ta ut av företagets vinst beror på hur mycket du ska betala i skatt och som egenavgifter. Eftersom du betalar skatt och egenavgifter på verksamhetens överskott ska du inte betala skatt för de egna uttagen.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Eget uttag i handelsbolag och kommanditbolag

När du som delägare i ett handelsbolag och kommanditbolag tar ut pengar ur ditt bolag kallas det för eget uttag. En delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag kan under räkenskapsåret löpande bokföra egna uttag som då minskar eget kapital och bokföra egna insättningar vilka i stället ökar eget kapital. Som delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag ska du inte betala skatt på dina egna uttag. I stället ska du som delägare betala skatt på din del av bolagets vinst.

Eget uttag i aktiebolag och ekonomisk förening

I ett aktiebolag och ekonomisk förening används begreppet eget uttag när en skuld till en medlem eller till aktieägaren minskas. För ett aktiebolag sker eget uttag genom utdelning, återbetalning av aktieägartillskott, återbetalning av lån från aktieägare eller genom koncernbidrag. I en ekonomisk förening är eget uttag utdelning, återbetalning av medlemsinsats eller genom återbetalning av lån från medlemmar.

Eget uttag på engelska

Owner withdrawals

Relaterade ord

Aktiebolag
Enskild firma
Handelsbolag
Räkenskapsår

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord