Utgående balans – Vad är utgående balans?

Utgående balans är summan av de belopp som finns på tillgångs- och skuldsidan i balansräkningen vid räkenskapsårets slut.

Företagsredovisning > Utgående balans

Vid räkenskapsårets slut finns en utgående balans

Beloppen på kontona på tillgångs- och skuldsidan i balansräkningen vid räkenskapsårets slut utgör den utgående balansen. Med andra ord är den utgående balansen summan av de belopp som finns på kontona för tillgångar, eget kapital och skulder vid redovisningsperiodens slut. Den utgående balansen blir sedan den ingående balansen för nästkommande räkenskapsår. Det betyder att utgående balans år 1 = ingående balans år 2. Om BAS‑kontoplanen från 2010 och framåt används, betyder det saldona på kontona 1000–2999.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Ingående och utgående balans för nystartade företag

Ett nystartat företag har alltid noll i ingående balans. Det innebär att ett nystartat företag inte ska registrera någon ingående balans eftersom företaget inte har någon utgående balans från tidigare år. Vid årets slut finns däremot en utgående balans på kontona som blir nästa års ingående balans.

Utgående balans visas i en balansrapport

En balansrapport visar företagets ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt. Den ger en överblick över hur företagets tillgångar och skulder såg ut vid årets början, och kan sedan användas för att jämföra med hur de ser ut vid årets slut. I en balansrapport visas ingående balans (IB), förändringar på balanskontona och utgående balans (UB) för perioden.

Utgående balans på engelska

Closing balance

Relaterade ord

Balansomslutning
Balansrapport
Balansräkning
Eget kapital
Ingående balans
Skuld
Tillgång

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp