Utgående balans – Vad är utgående balans?

Utgående balans är summan av de belopp som finns på tillgångs- och skuldsidan i balansräkningen vid räkenskapsårets slut.

Vid räkenskapsårets slut finns en utgående balans
Beloppen på kontona på tillgångs- och skuldsidan i balansräkningen vid räkenskapsårets slut utgör den utgående balansen. Med andra ord är den utgående balansen summan av de belopp som finns på kontona för tillgångar, eget kapital och skulder vid redovisningsperiodens slut. Den utgående balansen blir sedan den ingående balansen för nästkommande räkenskapsår. Det betyder att utgående balans år 1 = ingående balans år 2. Om BAS‑kontoplanen från 2010 och framåt eller standardkontoplanen i e-conomic bokföringsprogram används, betyder det saldona på kontona 1000–2999.

Ingående och utgående balans för nystartade företag
Ett nystartat företag har alltid noll i ingående balans. Det innebär att ett nystartat företag inte ska registrera någon ingående balans eftersom företaget inte har någon utgående balans från tidigare år. Vid årets slut finns däremot en utgående balans på kontona som blir nästa års ingående balans.

Utgående balans visas i en balansrapport
En balansrapport visar företagets ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt. Den ger en överblick över hur företagets tillgångar och skulder såg ut vid årets början, och kan sedan användas för att jämföra med hur de ser ut vid årets slut. I en balansrapport visas ingående balans (IB), förändringar på balanskontona och utgående balans (UB) för perioden.

Utgående balans på engelska
Closing balance

Relaterade ord
Balansomslutning
Balansrapport
Balansräkning
Bokföring
Eget kapital
Ingående balans
Skuld
Tillgång

4/5 - 1 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi