Vad är ingående balans?

Ingående balans är de belopp som bokförs i början av ett nytt räkenskapsår som ingående saldon på balanskontona.

Företagsredovisning > Ingående balans

Ingående balans vid nytt räkenskapsår

Den ingående balansen (IB) visar företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid starten av ett nytt räkenskapsår. Ingående balans utgörs av de belopp som bokförs i början av året som ingående saldon på konton för tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder i balansräkningen. En balansrapport ger en överblick över företagets tillgångar och skulder vid en specifik tidpunkt. Balansrapporten visar periodens ingående balans (IB), förändringar på balanskontona och periodens utgående balans (UB).

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Registrering av ingående balans

Värdena för ingående balans hämtas från den utgående balansen i balansräkningen per sista dagen för föregående räkenskapsår. Detta betyder att den utgående balansen för år 1 blir den ingående balansen för år 2. Använder du BAS‑kontoplanen från 2010 och framåt innebär det saldot på kontona 1000–2999.

Med standardiserade SIE‑filer kan du överföra verifikat mellan olika bokföringsprogram. Det gör det enkelt att importera ingående balans och exportera utgående balans när du väljer att byta bokföringsprogram.

För nystartade företag

I ett nystartat företag registreras ingen ingående balans eftersom det ännu inte existerar någon utgående balans. Startkapitalet i exempelvis ett nystartat aktiebolag (aktiekapital) ska inte bokföras som ingående balans, eftersom det inte är en summa som förts över från föregående räkenskapsår.

Ingående balans på engelska

Opening balance

Relaterade ord

Balansomslutning
Balansräkning
Intäkt
Kostnad
Räkenskapsår

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord