Holdingbolag – Vad är ett holdingbolag?

Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier i andra företag.

Entreprenörskap > Holdingbolag

Vad är ett holdingbolag?

Ett holdingbolag, även kallat förvaltningsbolag, är ett bolag som äger aktier i andra bolag. Syftet med ett holdingbolag är att kontrollera dotterbolag och andra företag som holdingbolaget äger aktier i och fungerar som en praktisk organisation för att optimera distribuerandet av vinster och för att finansiera andra företag.

Det vanligaste är att holdingbolaget äger majoriteten av aktierna i dotterbolag och alltså fungerar som ett moderbolag i en koncern. Även om det primära syftet med ett holdingbolag är att äga aktier i andra bolag, finns det inget hinder för holdingbolaget att bedriva egen verksamhet.

Vad är skillnaden mellan ett investmentbolag och ett holdingbolag?

Investmentbolag och holdingbolag påminner om varandra i dess konstruktion, i den mening att de äger aktier i andra bolag. Dock fungerar ett holdingbolag mer som moderbolag i en koncern med ägande i dotterbolagen, medan investmentbolagets syfte är mer ren finansiell förvaltning av bolag och investeringar i nya marknader.

Holdingbolag och offshorebolag

Ett holdingbolag kan även vara ägare i ett offshoreföretag. Ett offshorebolag är ett bolag som är lokaliserat i utlandet och startas oftast för att få skattemässiga fördelar eller för att utnyttja mer tillåtande förordningar.

Ett offshorebolag liknas ofta vid illegala handlingar, så som skattebrott och pengatvätt. Dock finns det lagliga sätt att investera pengar i utlandet som inte genererar i lagbrott, genom att exempelvis placera pengar i ett offshorebolag i Schweiz. Vid en sådan investering gäller det dock att agera med försiktighet, då de svenska lagarna inte får överträdas.

Holdingbolag på engelska

Holding company; trust company

Relaterade ord

Aktiebolag
Handelsbolag

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer