Justerat eget kapital

Justerat eget kapital är ett företags beskattade egna kapital. 

Ekonomistyrning & finansiell analys > Justerat eget kapital

Vad är justerat eget kapital?

Justerat eget kapital är ett nyckeltal och ett företags beskattade egna kapital. Detta nyckeltal kan i vissa fall passa bättre som mått för att mäta ägarnas eget kapital än nyckeltalet eget kapital.

Detta på grund av att det i vissa fall finns obeskattade reserver i företaget. Dessa obeskattade reserver är uppskjuten skatt som företaget valt att inte betala under räkenskapsåret och visas i balansräkningen. När företaget sedan tar med dessa i resultaträkningen ska ett skatteuttag göras. Därför ska det justerade egna kapitalet beräknas minus den skattesats som för tillfället gäller.

Justerat eget kapital används ofta även vid aktievärdering. Måttet kallas då för justerat eget kapital per aktie.

Hur räknar man ut justerat eget kapital?

Formeln för att beräkna justerat eget kapital är som följande:

 Justerat eget kapital = Eget kapital + ((1- skattesatsen) x obeskattade reserver)

Observera att skattesatsen kan förändras från år till år.

Justerat eget kapital på engelska

Adjusted equity

Relaterade ord

Nyckeltal

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord