Vad är ett IBAN-nummer?

Ett IBAN-nummer (International Bank Account Number) används vid internationella transaktioner för att identifiera ett bankkonto.

Fakturering > IBAN-nummer

IBAN-nummer underlättar internationella transaktioner

IBAN står för International Bank Account Number. Det skapades för att underlätta transaktioner mellan EU/ESS-länder och göra dem säkrare och snabbare. Sedan den 1 januari 2007 är det obligatoriskt att ange IBAN-nummer för alla gränsöverskridande betalningar i Euro mellan länderna inom EU, Norge, Island, Liechtenstein samt Schweiz.

IBAN används heller inte inom Sverige utan här anges ett vanligt clearingnummer i kombination med kontonummer.

IBAN-numrets uppbyggnad

I Sverige anges IBAN numret med 24 tecken men ett IBAN-nummer kan bestå av upp till 34 tecken. För att betala till utlandet från svensk internetbank behövs ett IBAN-nummer och en BIC-kod.

Så anger du ett IBAN-nummer:

  • Två bokstäver för land, SE för Sverige.
  • Två kontrollsiffror som beräknas från de övriga siffrorna för att kunna upptäcka fel.
  • Tre siffror för bankid. Till exempel 500 för SEB och 600 för Handelsbanken.
  • Övriga siffror. I Sverige är det 17 siffror som består av kontonumret inom banken och utfyllt med nollor till vänster.

IBAN-nummer på engelska

IBAN

Relaterade ord

BIC-kod
SWIFT-kod

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer