Leverantörsskuld – Vad är en leverantörsskuld?

En leverantörsskuld uppstår när ett företag eller en organisation har en obetald faktura till en leverantör eller kreditgivare.

Hur uppstår en leverantörsskuld?
En leverantörsskuld uppkommer när ett säljande företag har gett ett köpande företag kredit enligt avtalade betalningsvillkor. En leverantörsskuld är alltså en skuld som uppstår vid inköp av varor och tjänster. Efter ett inköp får företaget en faktura från sin leverantör. Så länge fakturan är obetald har företaget en skuld till leverantören. Denna skuld ska alltså bokföras.

Att bokföra leverantörsskulder
Leverantörsskulder måste betalas av inom en given tidsram. En leverantörsskuld klassificeras som en kortfristig skuld, vilken definieras som en skuld med löptid kortare än ett år. Bokföringslagen är den lag som i Sverige reglerar hur företag och organisationer ska sköta sin bokföring.

Ett företag som bokför enligt fakturametoden bokför leverantörsskulder när leverantörsfakturor ankommer medan verksamheter som tillämpar kontantmetoden (bokslutsmetoden) bokför leverantörsskulder först vid bokslutet. Obetalda fakturor måste betalas som överenskommet enligt avtal. Ett företag eller en privatperson som inte betalar sina fakturor riskerar att skulden förfaller och går till inkasso.

En leverantörsreskontra skapar överblick
För att få en översikt över vilka leverantörsfakturor som inkommit, vilka som redan betalats, och om några fakturor har förfallit använder många företag en så kallad leverantörsreskontra. En leverantörsreskontra är en typ av reskontra vilken är en specifikation till ett konto främst i balansräkningen. I den löpande bokföringen är det vanligt att man specificerar kontona kundfordringar och leverantörsskulder, som då kallas kundreskontra respektive leverantörsreskontra.

En leverantörsreskontra är ett register över specifika leverantörsfakturor som specificerar leverantörsnamn, fakturanummer, fakturabelopp och fakturadatum. Leverantörsreskontran innehåller även information om total leverantörsskuld och hur den fördelar sig på de olika leverantörsfakturorna.

Leverantörsskuld på engelska
Accounts payable; trade creditor

Relaterade ord
Faktura
Kundfordran
Reskontra

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi