Finansiell benchmarking – Vad är finansiell benchmarking?

Finansiell benchmarking syftar på processen att jämföra företagets verksamhet mot andras i syfte att förbättra företagets verksamhet.

Benchmarking handlar om att jämföra
Finansiell benchmarking, eller bara benchmarking, är ett begrepp inom ekonomistyrningsområdet. På svenska kallas benchmarking för riktmärkning, prestandajämförelse eller prestandamätning. Benchmarking handlar om att göra jämförelser mellan sin egen verksamhet och andras i syfte att lära och inspireras av andra och därmed förbättra den egna verksamheten. Benchmarking kan ske mot andra företag eller mot delar av det egna företaget.

Syftena med benchmarking
Syftena med benchmarking kan vara många. Genom benchmarking kan ledningen och/eller medarbetarna få information om hur företaget ligger till i jämförelse med andra företag. Syftet kan även vara att finna potential till kostnadsbesparingar och effektiviseringar, att söka nya idéer och att visa för externa intressenter hur verksamheten ligger till och fungerar.

Två användningsområden för benchmarking
Två viktiga användningsområden där benchmarkinginformation kan användas är prestationsmätning och processtyrning. Inom prestationsmätning kan benchmarkinginformationen användas för att sätta upp prestationsmål, och inom processtyrning kan benchmarking användas när företaget vill förbättra den egna verksamheten.

Tre typer av benchmarking
Det finns flera olika typer av benchmarking, där de tre vanligaste är:

  • Intern benchmarking: Jämförelser mellan olika avdelningar eller enheter inom ett företag.
  • Konkurrensinriktad benchmarking: Jämförelse av prestation eller processer gentemot företagets konkurrenter. 
  • Funktionsinriktat benchmarking: Jämförelser gentemot en bransch eller viss industri.

Benchmarking på engelska
Benchmarking

Relaterade ord
Kostnad
Redovisning
Extern redovisning
Intern redovisning

5/5 - 1 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi