Verksamhetsplan – Vad är en verksamhetsplan?

En verksamhetsplan är en beskrivning av de aktiviteter ett företag planerar att genomföra under en kommande period.

Entreprenörskap > Verksamhetsplan

Verksamhetsplan och affärsplan

En verksamhetsplan är en beskrivning av de aktiviteter ett företag planerar att genomföra i den kommande perioden. I företagets affärsplan presenteras företagets mål och visioner och hur affärsidén ska genomföras. Verksamhetsplanen konkretiserar hur dessa mål ska uppnås under en viss period, exempelvis ett år. I en verksamhetsplan bryts större mål ner till delmål och handlingsplaner och riktlinjer för en bestämd period tas fram.

 Läs också: Affärsmodell – vad är det och vad ska den innehålla?

Verksamhetsplanen och budgeten

En verksamhetsplan hör inte bara ihop med företagets affärsplan, utan även med budgeten. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna företaget planerar att genomföra. Verksamhetsplanen och budgeten framställs som huvudregel av ett företags eller en förenings styrelse, som sedan blir uppföljd av en verksamhetsberättelse.

 Relaterad läsning: Så gör du en likviditetsbudget

Vad ska en verksamhetsplan innehålla?

Innehållet i en verksamhetsplan varierar beroende på företagets storlek. Det finns inga krav på hur en verksamhetsplan ska vara utformad, men det rekommenderas att den är realistisk och att aktiviteterna som nämns i den faktiskt är sådana som företaget beräknar att genomföra. Om ett företag blir utsatt för en revision, granskas verksamhetsplanen mot verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsplan på engelska

Business plan; operational plan

Relaterade ord

Budget
Startkapital

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer