Verksamhetsplan – Vad är en verksamhetsplan?

En verksamhetsplan är en beskrivning av de aktiviteter ett företag planerar att genomföra under en kommande period.

Verksamhetsplan och affärsplan
En verksamhetsplan är en beskrivning av de aktiviteter ett företag planerar att genomföra i den kommande perioden. I företagets affärsplan presenteras företagets mål och visioner och hur affärsidén ska genomföras. Verksamhetsplanen konkretiserar hur dessa mål ska uppnås under en viss period, exempelvis ett år. I en verksamhetsplan bryts större mål ner till delmål och handlingsplaner och riktlinjer för en bestämd period tas fram.

Verksamhetsplanen och budgeten
En verksamhetplan hör inte bara ihop med företagets affärsplan, utan även med budgeten. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna företaget planerar att genomföra. Verksamhetsplanen och budgeten framställs som huvudregel av ett företags eller en förenings styrelse, som sedan blir uppföljd av en verksamhetsberättelse.

Vad ska en verksamhetsplan innehålla?
Innehållet i en verksamhetsplan varierar beroende på företagets storlek. Det finns inga krav på hur en verksamhetsplan ska vara utformad, men det rekommenderas att den är realistisk och att aktiviteterna som nämns i den faktiskt är sådana som företaget beräknar att genomföra. Om ett företag blir utsatt för en revision, granskas verksamhetsplanen mot verksamhetsberättelsen.

Verksamhet på engelska
Business plan; operational plan

Relaterade ord
Bokföring
Bokslut
Revision
Årsredovisning

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi