Investmentbolag - Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag äger aktier i andra aktiebolag. Ofta fungerar ett investmentbolag som maktbolag med syftet att kontrollera andra företag.

Finansiering & finans > Investmentbolag

Vad är investmentbolag?

Ett investmentbolag är ett bolag med affärsidén att äga aktier i andra aktiebolag. Det finns olika syften med investmentbolagen. En del har syftet att långsiktigt öka värdet av innehaven till ägarna. Andra investmentbolag fungerar primärt som maktbolag med syfte att kontrollera andra företag. Investmentbolag verkar ofta långsiktigt när de investerar i eller förvärvar bolag.

Det är lätt hänt att man blandar ihop investmentbolag med holdingbolag som har en liknande konstruktion. Skillnaden är att ett holdingbolag normalt tillhör en permanent koncern som verkar i den samma eller liknande branscher.

Varför investerar man i ett investmentbolag?

När man köper aktier i ett investmentbolag, äger man indirekt olika bolag i olika branscher. Det är ett sätt att minska risken i sin aktieportfölj.

Vad är skillnaden mellan ett Private Equity-bolag och ett investmentbolag?

Skillnaden mellan ett riskkapitalbolag, även kallat ett Private Equity-bolag och ett investmentbolag är att Private Equity-bolaget har som affärsidé att investera i onoterade bolag, eller köper ett helt noterat bolag, för att sedan avnotera det.

Riskkapitalbolag kan delas in i två olika typer, venture kapital och buyout. Skillnaden är att venture kapital investerar i relativt nystartade företag och skjuter till ägarkapital medan buyout investerar ägarkapital i kombination med banklånefinansiering i mogna företag som har stabila kassaflöden.

Investmentbolag på engelska

Investment company, portfolio company

Relaterade ord

Holdingbolag
Aktiebolag

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer