OCR-nummer

Ett OCR-nummer är ett referensnummer som används för att identifiera en elektronisk betalning.

Fakturering > OCR-nummer

OCR-numret identifierar din överföring till mottagaren

Mottagaren av en elektronisk betalning behöver veta vem pengarna kommer ifrån och vad överföringen avser. Det kan antingen ske genom någon form av meddelande, alternativt ett referensnummer som kan kopplas till redan registrerade kunduppgifter hos mottagaren.

Den som utfärdar en faktura har möjlighet att skapa ett så kallat OCR-nummer, som avsändaren sedan med fördel kan ange vid betalningen till mottagarens Bankgiro eller Plusgiro tillsammans med totalsumman för överföringen. OCR-numret gör det möjligt för mottagaren att registrera betalningen automatisk, utan kostnadskrävande manuell hantering. Vissa företag har därför beslutat att endast godkänna betalningar som innehåller OCR-nummer.

Hur ser ett OCR-nummer ut?

Ett OCR-nummer består enbart av siffror, och längden på numret varierar beroende på vem som utfärdat det. OCR-numret innehåller alltid siffror som kan kopplas ihop med kunden, dvs. ett kundnummer och/eller fakturanummer. Bankgirot och Plusgirot kräver därutöver att OCR-numret avslutas med en eller två kontrollsiffror.

Vad betyder OCR?

OCR står för Optical Character Reading, eller Optical Character Recognition.

Var hittar jag OCR-numret på fakturan?

På ett fysiskt inbetalningskort står OCR-numret längst ner till vänster med ett för många välbekant standardteckensnitt. Dessa tecken är utformade för att underlättar inläsningen på girocentralen. Nu för tiden när ett flertal sköter sina betalningar genom internetbank, kan OCR-nummer samt Bank- och Plusgironummer ofta scannas in med hjälp av exempelvis en applikation till mobil eller läsplatta.

Det händer numera allt oftare att man inte längre mottar ett fysiskt inbetalningskort. Har du mottagit en faktura i PDF-format brukar OCR-numret framgå tydligt på första sidan, och kan därefter enkelt kopieras till fältet för OCR-nummer i din internetbank. Har du valt att motta så kallade e-fakturor godkänner du betalningen i internetbanken utan att ange varken OCR-nummer eller totalbelopp, eftersom denna information redan angetts av utfärdaren av e-fakturan.

OCR-nummer som ger upphov till felmeddelanden vid internetbetalning

Ibland dyker ett felmeddelande upp när en internetbetalning ska genomföras. Om meddelandet ”Du måste fylla i OCR-nummer för denna mottagare” eller liknande visas, betyder det att betalningsmottagaren kräver OCR-nummer för överföringar till just det Bank- eller Plusgirokontot. Om däremot texten ”Du har fyllt i OCR-nummer på fel sätt” eller ”Felaktigt OCR-nummer” visas innebär det att det angivna OCR-numret består av en felaktig kombination av siffror. Du bör då kontrollera att du angivit rätt siffror i rutan för OCR-nummer.

OCR-nummer på engelska

OCR reference number

Relaterade ord

Faktura
Fakturering
E-faktura

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp