Kontantmetoden (bokslutsmetoden)

Kontantmetoden, även kallat bokslutsmetoden, innebär att bokföra inkomster och utgifter när in- och utbetalningar sker.

Företagsredovisning > Kontantmetoden / bokslutsmetoden

Kontantmetoden tillämpas av enskilda näringsidkare

Kontantmetoden, som även kallas bokslutsmetoden, är en av två bokföringsmetoder som används. Denna metod innebär att bokföring av inkomster och utgifter sker när in- och utbetalningarna inträffar, alltså när en kund har betalat en fordran eller när verksamheten har betalat en leverantörsskuld.

Kontantmetoden tillämpas ofta av enskilda näringsidkare och andra verksamheter med en nettoomsättning på mindre än tre miljoner kronor per år. Andra som använder denna bokföringsmetod är verksamheter som inte har så många transaktioner under ett räkenskapsår och/eller där omsättningen inte uppgår till något större belopp.

Bokföring med kontantmetoden

Den avgörande skillnaden mot fakturametoden är att med kontantmetoden ska bokföring av inkomster och utgifter först ske när pengarna faktiskt har överförts. Att bokföra med kontantmetoden anses ofta vara en enklare version av löpande bokföring eftersom det endast är inbetalningar och utbetalningar som bokförs. Därmed tas ett led i bokföringen bort eftersom kundfordringar och leverantörsskulder utelämnas.

Kontantmetoden innebär färre konteringar på färre konton. Detta betyder att den inte ger en lika bra och detaljrik överblick över bokföringen som fakturametoden gör.

Vid bokslut måste dock samtliga fakturor som ännu inte betalats bokföras på ankomstdatum eller fakturadatum så att de hamnar på rätt räkenskapsår. Därför kallas ibland kontantmetoden för bokslutsmetoden.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Kontantmetoden och moms

Vid tillämpning av kontantmetoden ska även momsen redovisas vid betalningstillfället i enlighet med hur fakturorna bokförs. Om det däremot finns obetalada fakturor vid räkenskapsårets slut ska momsen på dessa redovisas i bokslutet.

Kontantmetoden på engelska

Cash basis method; cash flow accounting

Relaterade ord

Enskild näringsidkare
Fakturametoden
Räkenskapsår

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord