Sysselsatt kapital – Vad är sysselsatt kapital?

Sysselsatt kapital är den del av ett företags tillgångar som har lånats ut eller som lånats ut av andra långivare som exempelvis en bank.

Sysselsatt kapital är en del av ett företags tillgångar
Sysselsatt kapital är den delen av företagets tillgångar som antingen lånats ut av företagets ägare eller som har lånats ut av långivare som exempelvis banker.

Företagets ägare får ersättning för detta i och med utdelning. Andra långivare så som banker och finansinstitut får istället ersättning genom ränta.

Sysselsatt kapital är ett nyckeltal
Sysselsatt kapital är ett nyckeltal och utgörs av balansräkningens totala tillgångar, det vill säga balansomslutningen, minus räntefria skulder. Det innebär att det sysselsatta kapitalet är den del av företagets tillgångar som finansierats av räntekrävande kapital.

Exempel på ej räntebärande skulder, som inte ingår i sysselsatt kapital, är uppskjuten skatteskuld eller räntefri kredit från leverantörer.

Så beräknas sysselsatt kapital
Formeln som används för att beräkna sysselsatt kapital ser ut som följande:

Totala tillgångar - Räntefria skulder = Sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital på engelska
Return on capital employed

Relaterade ord
Kapital
Nyckeltal
Ränta
Skuld
Tillgång

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi