Så undviker du den nya skatten på privat sjukvård

Trots att en majoritet av riksdagens partier egentligen inte ville ändra reglerna, så blir det från 1 juli 2018 vanlig skatt på värdet av privat sjukvård som din arbetsgivare betalar. Skatteexperten Jan-Erik W Persson ger dig här sina tips på hur du ska tänka för att undvika skatten så länge som möjligt. 

Skatten ska tas ut på förmånen oavsett om det är en sjukvårdsförsäkring som arbetsgivaren betalar för eller en räkning som arbetsgivaren betalar åt en anställd för en utförd behandling hos en vårdgivare utanför den offentliga vården.

Så kan du undvika den höjda skatten åtminstone närmaste året

Även om dagens regler nu ändras från 1 juli 2018 så finns det möjligheter att undvika den nya skatten åtminstone en rejäl tid framöver, om du som arbetsgivare planerar smart.

Du gör så här:

  • Kontakta försäkringsbolaget om du betalar för en sjukvårdsförsäkring och kräv att genast få betala premien för framtida sjukvårdsförsäkringar för så lång tid framåt i tiden, som det överhuvudtaget är möjligt. Så länge premien betalas före 1 juli 2018, är den skattefri för mottagaren av förmånen även om försäkringen skulle gälla i 20 år framåt eller så.
  • Är du som arbetsgivare beredd att betala för en sjukvårdsåtgärd direkt till en vårdgivare. Se då till att ni får ta emot själva fakturan för vårdåtgärden så att den kan betalas före 1 juli 2018. Sen kan själva vårdåtgärden bli utförd senare, utan att det blir någon skatt.

Hur mycket dyrare blir det med privat sjukvård enligt nya reglerna?

För själva arbetsgivaren med ett aktiebolag blir det inte mycket dyrare att betala för vårdkostnaden från 1 juli enligt de nya reglerna, jämfört med hur det är just nu. När en arbetsgivare idag betalar en vårdkostnad på 10 000 kronor kostar detta aktiebolaget cirka 12 800 kronor, eftersom vårdkostnaden inte är avdragsgill. Det blir effekten av att bolagsskatt tas ut på inte avdragsgilla utgifter.

Enligt de nya reglerna blir vårdkostnaden avdragsgill, men ger istället arbetsgivaravgifter som aktiebolaget ska betala. Kostnaden stiger då till cirka 13 200 kronor för aktiebolaget när vårdkostnaden är 10 000 kronor.
Alltså en rätt blygsam ökning av kostnaden för arbetsgivaren.

  Tips: Läs mer om avdragsgilla kostnader för företagare

Skattesmällen drabbar vårdtagaren

Den stora skattesmällen i den här regeländringen drabbar istället den enskilde anställde som har en arbetsgivare som varit beredd att betala extra för snabb och effektiv sjukvård till anställda.

När arbetsgivaren betalar en vårdkostnad eller premie för en vårdförsäkring, blir hela summan från 1 juli 2018 en skattepliktig förmån för den anställde, som det hittills inte varit.

Räkna därför med att för en vårdutgift på 10 000 kronor som din arbetsgivare betalar från 1 juli 2018, så kommer din privata skatt enligt de rödgrönas nya regler att öka med minst 3 000 och upp till 6 500 kronor. Ju högre lön du har, desto högre blir förmånsskatten.

Kommer nya skatten tas bort vid ett eventuellt regeringsskifte?

Blir den röd-gröna regeringen bortröstad i september kan vi kanske räkna med att regeländringen från 1 juli 2018 inte kommer att gälla efter 1 januari 2019. Då blir det troligtvis återigen skattefritt att få privat sjukvård betald av den egna arbetsgivaren.

Det kan bli så att en eventuell ny regering behåller den rödgröna ändringen som innebär att arbetsgivares kostnader för sjukvårdsutgifter till förmån för de anställda ska vara avdragsgill. Samtidigt som förmånsbeskattningen av de anställda slopas igen. Då blir det ännu lägre kostnader än idag för de arbetsgivare som vill satsa på sina anställdas hälso- och sjukvård.

 Småföretagarens Valkompass

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi