Skaffa dig en plan om expansionsfonden slopas

Ta bort periodiseringsfond och expansionsfond i enskilda firmor och hos ägare av handelsbolag från 2016 och inför en företagsfond istället. Och tillåt inga nya insättningar på skogs- eller upphovsmannakonto.

Publicerad: 2015-03-30 07:50 | Uppdaterad: 2015-05-04 12:50

Jan-Erik W Persson är Visma Spcs skatteexpert.

Det var några av de viktigaste förslagen som i höstas kom från den statliga Förenklingsutredningen och som just nu bereds på finansdepartementet. Men förslagen har fått massiv kritik från flera viktiga remissinstanser.

Kritikerna underkänner framför allt de föreslagna formerna för avskaffandet av expansionsfonden liksom den kraftiga minskningen av skattekrediter för små företag som förändringarna skulle leda till samt förslaget att slopa skogskonto och upphovsmannakonto.

Expansionsfondskatten kan bli kvar i statskassan

Du som har en stor expansionsfond kan komma att förlora stora pengar om utredningens förslag genomförs. Meningen enligt utredningen är nämligen att expansionsfondskatten inte ska betalas tillbaka till företagaren som utlovats, utan bli kvar i statskassan. Samtidigt ska en mindre del av expansionsfonden inte behöva återföras till vanlig beskattning igen. Manövern leder till ett skatteuttag på 55 procent på berörda delar av expansionsfonden, utan att det ger någon form av sociala förmåner.

Det skulle innebära en jättelik överbeskattning för låginkomsttagare. Och till en riktigt dålig affär även för den som har en riktigt lönsam näringsverksamhet, eftersom väldigt få företagare brukar ta ut en inkomst som inte ger sociala förmåner i förhållande till inkomsten.

Skaffa dig en plan

Så nu är det dags för dig som sitter med stora skattekrediter i en expansionsfond att försöka skaffa dig en plan om expansionsfonden skulle slopas på det sätt som föreslagits. Och omöjligt är det säkert inte. Nuvarande regering vill ju gärna höja skatterna och här finns kanske chansen, även om utredningens förslag inte är det minsta populärt bland företagarna.

Plan A: Ombilda till aktiebolag

Om utredningens förslag skulle genomföras som det ligger, finns det ändå möjlighet för många att undvika konfiskationen av de fordringar man har på staten i form av tidigare betald expansionsfondskatt.

Den bästa lösningen är att lägga in hela näringsverksamheten i ett eget aktiebolag senast under året före det år då de nya reglerna införs. Driver du handelsbolag omvandlar du den egna delen till en enskild firma som sedan flyttas in i aktiebolaget. 

Då får hela expansionsfonden bokföras som beskattat kapital i aktiebolaget och kan sedan efterhand delas ut till 20 procent skatt till bolagets aktieägare. Den totala skatten inklusive tidigare betald expansionsfondskatt blir då cirka 37 procent och inte 55.

Flytten av expansionsfonden till aktiebolaget sker genom att 78 procent av den totalt avsatta expansionsfonden måste överföras till aktiebolaget och där bokföras som beskattat kapital. Resterande 22 procent av expansionsfonden har ju redan betalats in till staten som så kallad expansionsfondskatt och återbetalas inte till ägaren, när man väljer att låta ett aktiebolag ta över expansionsfonden. De 28 procenten betraktas då som betald bolagsskatt.

Du kan vänta till slutet av 2015

Du behöver dock inte bestämma dig för en sådan omvandling redan nu. Även om de nya regler skulle införas från 2016 kan du vänta fram till slutet av december 2015. Och då vet vi med största sannolikhet vad som händer med utredningen och hur riksdagsbehandlingen av förslagen har avlöpt.

I deklarationen för år 2014 som görs nu under våren behöver inga särskilda åtgärder vidtas alls av den som har möjlighet att flytta hela sin näringsverksamhet till ett aktiebolag. Man kan till och med sätta av mer till expansionsfonden enligt sin gamla strategi och hoppas att förslagen från utredningen slängs i papperskorgen och aldrig genomförs.

Skulle hela utredningens förslag trots allt genomföras från 2016 finns tid i december 2015 att både skaffa sig ett aktiebolag och genomföra överföringen.

Plan B: Byt löneinkomst mot näringsinkomst

Att flytta in näringsverksamheten i ett aktiebolag passar dock inte alla. Det är bara under förutsättning att samtliga realtillgångar som finns i näringsverksamheten överförs till aktiebolaget, som expansionsfonden får flyttas med och bokföras som beskattat kapital i aktiebolaget. Och många som t ex äger näringsfastigheter, kanske vare sig får eller vill överföra fastigheten till ett aktiebolag.

En annan lösning för att undvika konfiskation av expansionsfonden om utredningens förslag genomförs, är då att försöka upplösa expansionsfonden fortast möjligt och deklarera ett överskott av näringsverksamheten upp till gränsen för statlig skatt. Detta är extra lämpligt för den grupp av företagare som både driver ett aktiebolag och en näringsverksamhet och som brukar ta ut lön från aktiebolaget och sätta av vinster i näringsverksamheten till expansionsfond.

I så fall kan det vara dags att byta strategi, det vill säga att sluta med löneuttag, även om löneutrymmet i aktiebolaget därmed minskar, och istället börja deklarera inkomst av näringsverksamhet. Ett sådant strategival förutsätter att man snarast upphör med löneuttagen och helst inte deklarerar någon lön alls från aktiebolaget.

Ompröva gamla avsättningar till expansionsfond

En ytterligare möjlighet att minska en befintlig expansionsfond för den som inte kan flytta alla tillgångar i näringsverksamheten till ett aktiebolag är att begära omprövning av upp till fem år gamla deklarationer för näringsverksamheten och retroaktivt begära att avsättningarna till expansionsfond minskas och att den fullbeskattade inkomsten för de gamla åren ska vara större än som tidigare deklarerats.

En sådan lösning kan användas av den som under de senare åren gjort upprepade avsättningar till expansionsfond och samtidigt har deklarerat en inkomst av tjänst som ligger rejält under brytpunkten för statlig skatt.

Begär omprövning av gamla deklarationer

Den som idag har redovisat sparad positiv räntefördelning i den senaste deklarationen kan dessutom begära omprövning av gamla deklarationer och då begära att inkomsten av räntefördelning ökas samtidigt som gamla avsättningar till expansionsfond minskas.

Detta slag av omprövning måste begäras före utgången av sjätte året efter det inkomstår för vilket du vill ändra din deklaration i efterhand. Det är alltså före utgången av år 2015 möjligt att begära omprövning av deklarationerna som lämnats för inkomståren 2009-2014. Du kan använda Skatteverkets blankett 6891 eller skriva ett eget brev med dina yrkanden för omprövningen.

Ofta kan det vara lämpligt att konsultera en skatteexpert inför en större begäran om omprövning, så att alla aspekter blir belysta innan en begäran om omprövning sker.

Läs mer:
Här hittar du Förenklingsutredningens förslag
Skatteexpertens bästa deklarationstips

Text: Jan-Erik W Persson 
Foto: Ulf Nilsson, Mimbild

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

FÖlj vårt nyhetsbrev