Webbaserade system ökar i redovisningsbranschen

2015 och 2016 frågade vi er kunder om inställningen till webbaserade system, rådgivning och fastpris. 2020 upprepade vi frågorna för att se om de förutsägelser vi gjorde då, hade infriats. Vi kompletterade med frågor om Corona. Här är en sammanfattning av Vismas branschundersökning 2020. 

Resultat

 Andelen kunder som använder webbaserade system ökade med över 300 procent 2015-2020.

 De kunder som helt saknar webb-baserat minskade med 40 procent samma period.

 Den rådgivningstrend vi förutsåg 2015 har inte visat sig än. Men 2020 svarar för ett fåtal byråer, 3 procent, att rådgvigning är deras huvudsakliga uppgift. I övrigt är tiden byråerna lägger på rådgivning oförändrad över fem år. 

 65 procent av de svarande uppger att kundernas behov av rådgivning har ökat "en del" eller "mycket" under Corona och nästan lika många tror att den trenden kommer hålla i sig. 

 En av fyra uppger att digitaleringstakten har ökat på byrån tack vara Corona.

 

Rådgivning inte ökat

När vi inledde undersökningarna 2015 spådde vi i kristallkulan att rådgivning skulle växa som arbetsuppgift på byråerna. Den förutsägelsen har inte infriats – än. 

Möjligen kan vi skönja en trend även om det är för tidigt att säga något med säkerhet. 2015 och 2016 var det ingen som svarade att rådgivning var en huvudsaklig uppgift. 2020 svarar tre procent att rådgivning är deras huvudsakliga uppgift. 

Byråerna tror i lika hög utsträckning att rådgivning kommer att öka ller minska på deras egen byrå och i branschen i stort. Häften tror att det kommer öka och en stor andel tror att det kommer att vara oförändrat. 

Vad gäller timpriser och fast månadspris så är resultaten likartade i alla tre undersökningarna. 

Den största och enda tydliga skillnaden mellan 2015 och 2020 är att ekonomisystemen har börjat bytas ut till webbaserade istället för nedladdade.

Om undersökningen

Resultatet baseras på ett slumpmässigt urval av Vismas kunder i byråsegmentet. Antalet svarande 2020 var 376 personer. 96 procent av de svarande var byråledare. För ytterligare frågor om undersökningen, kontakta [email protected].

Visma Smarta Byrån

Brinner du lite extra för redovisning?

Här är paketet för professionella användare som brinner lite extra för det här med redovisning. Ingen bindningstid och du bara betalar för det du använder, i efterskott. Inte så dumt va?

Visma Smarta Byrån