Aktiegåva vid generationsskifte. Hobby eller företag? Detta gäller.

Hur hanteras aktier vid generationsskifte? Och hade omsättningen betydelse för att turridningen skulle räknas som företag, inte hobby? Här är två aktuella rättsfall som Skattehuset följt noga. 

 Som Vismakund får du rabatt på Skattehusets skatteinformation och skattesupport

Vid generationsskiften är det inte ovanligt att en familjemedlem tar över. I det här aktuella rättsfallet som Skattehuset följt, var tre bröder dessutom anställda och deras pappa ville ge aktierna som gåva. 

Beslutet i Kammarrätten nyligen visar att blod är tjockare än vatten. En familjemedlem kan alltid gå in vederlagsfritt, aktierna kan ges som gåva vid ägarskiftet. 

– Annars skulle man inte kunna göra generationsskiften. En person utanför ägarfamiljen måste däremot alltid betala fullt marknadsvärde för aktierna, säger Jan-Åke Jernhem, Skattehuset. 

– En bra och enkel regel är att så fort det sker en gåva av aktier mellan anställda närstående personer, personer inom en och samma släkt, eller om en närståendes aktiebolag emitterar ut nya aktier till underpris till en annan anställd närstående, så blir gåvan skattefri.

– Men så fort aktier ges bort till en anställd som inte är släkt med givaren, kan man räkna med att det blir en lönebeskattning.

Är verksamheten hobby eller företag?

En annan fråga som ofta ställs till Skattehusets support, och som avgjordes i Kammarrätten nyligen, handlar om vad som räknas som företag och vad som är hobby, ur skattesynpunkt. 

– Det finns tre kriterier när en verksamhet skall kunna anses vara en rörelse, ett företag. Det är varaktighet, vinstsyfte och självständighet, säger Jan-Åke Jernhem. 

  • Varaktigheten skiljer rörelse från inkomstslaget kapital. Håller man inte på tillräckligt länge skall alltså intäkterna istället beskattas i kapital.
  • Vinstsyftet skiljer rörelse från hobby. Man anser inte att verksamheten bedrivs för att man skall tjäna pengar på den.
  • Självständigheten skiljer rörelse från inkomst av tjänst. Har man inte flera uppdragsgivare kan inkomsten istället bli beskattad som lön. 

– Det finns ett exempel nyligen där Skatteverket vann en process mot ett företag som sysslade med avel och turridning. Turridningsdelen ansågs inte vara ett företag utan räknades som hobby eftersom omfattningen varit så liten, liksom vinsten. Ägarna ville slå samman aveln och turridningen i samma företag men det godkände inte Skatteverket. Beslutet fastställdes alltså av Kammarrätten. 

 Som Vismakund får du rabatt på Skattehusets skatteinformation och skattesupport

Visma Smarta Byrån

Brinner du lite extra för redovisning?

Här är paketet för professionella användare som brinner lite extra för det här med redovisning. Ingen bindningstid och du bara betalar för det du använder, i efterskott. Inte så dumt va?

Visma Smarta Byrån