Jagar du effektivitetsfördelar?

Ju högre effektivitet, desto mer tid för dig som redovisningskonsult att möta dina kunder. Vilket av Vismas deklarationsprogram är snabbast? Här finns svaret. Läs också om skillnaden mellan de olika deklarationsprogrammen från Visma och vad du bör göra när företagaren köper egna programvaror. 

Bolags- och föreningsstämmor med anledning av covid-19

Riksdagen har beslutat om en tillfällig lag för att underlätta bolags- och föreningsstämmor i tider av covid-19. Den nya lagen innebär bland annat att aktieägare kan lämna fullmakt till en företrädare samt poströsta. Lagen trädde i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2021. Läs mer

Snabbaste deklarationsprogrammet för dig som jagar effektivitet

Plats nr 1: Visma Advisor Period och År

Tid: I Visma Advisor Period och År går det på väldigt lite tid. Deklaration och årsredovisning skapas samtidigt och med automatik. Det mesta är förifyllt eller justerat av dig, förutsatt att årets uppgifter är inlagda i Visma eEkonomi. Det går även att importera uppgifter från Visma Administration och andra ekonomisystem som kan skapa sk. SIE-filer. Då tar själva exporten/importen lite extra tid. 

 Checklista - bokslut och deklaration i 8 enkla steg

Plats nr 2: Visma eEkonomi Deklaration

Tid: Mellan 30 och 60 minuter, längre tid än i Advisor Period och År eftersom deklaration och årsredovisning görs i separata steg. Men ändå väldigt snabbt.

Plats nr 3: Visma Skatt Proffs och Visma Bokslut

Tid: I Visma Skatt och Visma Bokslut tar det något längre tid eftersom uppgifter behöver hämtas och flyttas mellan olika program. Att justera och skapa deklarationen sker ungefär på samma sätt som i Visma eEkonomi Deklaration. 

Skillnaden mellan att deklarera i Vismas olika programvaror (fördelar och begränsningar)

Visma Advisor Period och År: 

Vad? Molntjänst som kombinerar bokslut, årsredovisning och skatt.

Fördelar: Snabbt med mycket automatik. Jämnar ut arbetsflödet över hela året. Mycket prisvärt för mindre byråer. Har digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket, anpassat för både EF och aktiebolag samt är gratis för din egen byrå.

Begränsningar: (2020) Ännu ej anpassat för handelsbolag och andra mindre vanliga företagstyper. Kräver klienthanteringstjänsten Visma Advisor. Har mer avancerade skatteberäkningar än Visma eEkonomi Deklaration, men saknar många av de som finns i framförallt i Visma Skatt Proffs. Långsiktigt är Visma Advisor Period och År tänkt att innehålla samma basfunktionalitet som i Visma Skatt Proffs och Visma Bokslut.

För vem: Byrån som jagar effektivitetsfördelar och bygger för framtiden. 

Pris: Betalas per kundföretag. Mycket bra prisbild för den lite mindre redovisningsbyrån. 

Visma eEkonomi Deklaration: 

Vad? Molntjänst för deklaration för användare av Visma eEkonomi.

Fördelar: Enkelt och med molnfördelar. Bra för små aktiebolag och enskilda firmor där alla inkomster kommer från firman. (Obs: Digital inlämning av årsredovisning i eEkonomi Deklaration är planerad första halvåret 2020, förhoppningsvis i april.)

Begränsningar: Visma eEkonomi Deklaration finns i två varianter. För båda gäller att det saknas mer avancerade skatteberäkningar och scenarier som finns i framförallt Visma Skatt Proffs.

Variant enskild firma: Hanterar den enskilda firmans deklarationsblankett NE och N8. Den privata delen med inkomstdeklaration 1 och andra K-blanketter hanteras inte. Idealkunden för deklarationstillägget enskild firma är en person som har firman som enda inkomstkälla och inga övriga privata inkomster. I övriga fall rekommenderas Advisor Period och År eller Visma Skatt Proffs/Visma Bokslut.

Variant aktiebolag: Inga större begränsningar, passar aktiebolag som följer regelverket K2.

För vem? För företagaren eller byrån som har en kundstock som passar. Företagaren kan sköta deklarationen själv under konsultens överinseende. En generell rekommendation är att året efter ta över kundens Visma eEkonomi och antingen låta kunden själv använda deklarationstillägget tillsammans med lämplig skatterådgivning, eller, om du själv deklarerar, gå över till Visma Advisor Period och År. Det ger dig som konsult bättre förutsättningar att jobba effektivt till rätt pris. Kontakta Visma så hjälper vi dig igång med utbildning.

Pris: Cirka 1000 kronor per år och bolag. Fakturan för tillval Deklaration kan gå till dig eller din kund. 

Visma Skatt Proffs och Visma Bokslut

Vad? Program med många funktioner som laddas ner och kan användas för obegränsat antal företag.

Fördelar: Passar mer komplexa bokslut och deklarationer. Har digital inlämning av årsredovisning. Visma Skatt Proffs har dessutom flera funktioner för skatteplanering och beräkningar för framtida år. Skatt Proffs är också ett perfekt komplement till molntjänsterna.

Begränsningar: Saknar molnfördelar som snabbhet, automatiska kontroller, bokslut varje månad och att jämna ut arbetsflödet över året.

För vem? För konsulten som inte ser effektivitetsfördelar som det allra viktigaste i verksamheten. 

Pris: Varierar beroende på vilka övriga program och tjänster du har från Visma. Passar de riktigt stora byråerna och de som behöver ett mer flexibelt verktyg med skatteplaneringsdelar.

Därför är snabbhet viktigt

Allt fler byråledare jagar effektivitetsvinster. De krymper arbetstiden för sådant som kan automatiseras. De höjer värdet på sina tjänster genom rådgivning. De är, eller kan bli, tuffa konkurrenter. Deras affärsmodell hänger samman med fast pris och uppdragsbeskrivningen är anpassad.

Strategisk satsning på molnet är självklart på en sådan byrå eftersom det effektiviserar alla processer och Vismas automatik tål att jämföras - det lovar vi. Få unika fördelar till rätt pris! Vill du driva din byrå så här? Kontakta Visma så hjälper vi dig. Mejla byra.spcs@visma.com

Vad du bör göra när kunden köpt egna programvaror från Visma (bästa strategin för byrå och kund)

Kunden har exempelvis Visma eEkonomi och Visma Deklaration och kommer till dig. Vad gör du då? Det här är en fin affärsmässig chans för dig! Här är våra generella råd: 

  • RÅDGIVARROLLEN. Det är ofta en god idé att ta över kundens programvaror och istället erbjuda dem genom din byrå. Varför? Det blir effektivare för dig. Du sparar tid och kan ta dig an rådgivarrollen på egna villkor. Du stärker samarbetet med Visma och lär dig mer om alla våra molntjänster. Det innebär att du kan ge varje företag en anpassad systemlösning med program och integrationer från Visma - du får allt genom en leverantör.
  • PRISSÄTTNING. Du kan också prissätta efter fler parametrar än bara tid och öka ditt eget företags lönsamhet. Vi får bättre förutsättningar att stötta dig och du kommer med tiden att ligga framkant i branschen, om du går med oss. 
  • KUNDEN. För kunden blir det oftast bättre om du ansvarar för systemlösningarna. Ni samarbetar i programmen precis som idag. Men när du har positionerat dig rätt både i förhållande till kunden och Visma, kan du börja erbjuda planerade samtal om ekonomi och mål. (Eftersom du effektiviserar bort så många manuella moment.) Effekten av det blir ofta att företagets omsättning ökar, företagsformen blir rätt, kunden sparar till en bättre pension eller något liknande. Din kund känner sig sedd och blir nöjdare. Med fler samtal får du mer insyn i bolaget, vilket kommer att generera uppdrag. Det här kan kännas lite långsökt vid första anblicken, men vi lovar - det funkar!
  • KVALITET. Du kvalitetssäkrar löpande kundens bokföring och förklarar vad som sker. Kunden kommer alltså inte känna att kontrollen eller insynen går förlorad bara för att fakturan går till dig istället för till Visma. Snarare tvärtom!

Din framgång är vår framgång. Mejla byra.spcs@visma.com eller ring 0470-706160 för bästa lösning till bra pris. 

Visma Smarta Byrån

– ditt nya byråpaket i molnet

Redovisning som det borde vara. Plocka ihop det du själv behöver och sköt alla uppdrag från ett ställe. Betala bara för det du använder.

Ditt nya byråpaket