Nytt förslag: Även tågpendling kan ge reseavdrag

Reseavdragskommittén har lämnat ett förslag till nya reseavdrag till regeringen: En skattereduktion som gäller alla färdmedel och med en nedre gräns på 30 kilometer enkel resa.

Regeringen beslöt i december 2017 att tillsätta en reseavdragskommitté, som skulle undersöka och lämna förslag på ett förändrat reseavdragssystem. 

Det nuvarande regelverket premierar inte resor med låga CO2-utsläpp och har ansetts gynna storstadsområden. 

Enligt Skatteverket kostar felaktiga avdrag för jobbresor nästan två miljarder kronor per år. En liknande reform i grannländerna har minskat både fusk och administration.

Mellan 150.000 och 200.000 personer som har kortare väg till jobbet än 30 kilometer, kommer att förlora sitt reseavdrag om förslaget går igenom, säger utredaren Lennart Olsen till Sveriges Radio.

 Reseräkning och traktamente: Gratis mall att ladda ner

Föreslagna reseavdraget - Vad innebär det?

Reseavdrag blir skattereduktion
Reseavdraget i sin nuvarande kostnadsbaserade form avskaffas och en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor införs. Skattelättnaden blir oberoende av den skattskyldiges inkomst och marginalskatt.

30 km och uppåt
Skattereduktion föreslås ges för den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats enkel väg som överstiger 30 kilometer och upp till och med 80 kilometer. 

Lägst 59, högst 210 dagar
Skattereduktionen beräknas utifrån det faktiska antalet resdagar under beskattningsåret, dock högst 210 dagar. Vid 59 eller färre resdagar medges ingen skattereduktion.

60 öre/km och kompensation för bristande kollektivtrafik
Skattereduktionen blir 60 öre per kilometer oavsett vilket färdmedel som faktiskt används för arbetsresan. Vid bristfällig kollektivtrafik medges ytterligare skattereduktion med ett fast belopp om 20 kronor per resdag vid avstånd från 30 kilometer och uppåt och ett rörligt belopp på 60 öre per kilometer för avstånd mellan 80 och 150 kilometer.

Funktionshinder 
För skattskyldiga som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning tvingas använda egen bil eller förmånsbil i stället för allmänna kommunikationsmedel, ges skattereduktion för den del av avståndet enkel väg som överstiger 10 kilometer och upp till och med 150 kilometer.

Övriga avgifter

  • Skattereduktion ska ges med 30 procent av skäliga utgifter för väg-, bro- eller färjeavgifter i samband med arbetsresor för den del av de sammanlagda utgifterna som överstiger 8 000 kronor under beskattningsåret under förutsättning att kravet på bristfällig kollektivtrafik är uppfyllt.
  • Avdraget för trängselskatt avskaffas
  • Arbetsgivaren ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress i arbetsgivardeklarationen.
  • De föreslagna ändringarna är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2021.

Få 20 procent rabatt på Skattehuset

Är du redovisningskonsult? Skattehuset är experter på skatt. Som prenumerant på Skattehusets informations- och supporttjänst har du alltid någon att bolla dina frågor med och som redovisningskonsult blir du en säkrare rådgivare. 

Till erbjudandet

Visma Smarta Byrån

Brinner du lite extra för redovisning?

Här är paketet för professionella användare som brinner lite extra för det här med redovisning. Ingen bindningstid och du bara betalar för det du använder, i efterskott. Inte så dumt va?

Visma Smarta Byrån