Klimatkompensering kan vara avdragsgillt

Ett företag fick göra avdrag med över 5 miljoner kronor för att klimatkompensera enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Och ska hyrd vårdpersonal momsbeläggas? En ny dom ändrar spelreglerna. 

Som Vismakund får du 20 procents rabatt på information och support från Skattehuset. 

Domen om klimatkompensationen är bland de absolut första som visar på rätten till sådant avdrag. Som domen är utformad gäller resonemanget även för mindre företag. Det betyder att företag som betalar för klimatkompensation och som kan visa att det påverkar intäkterna positivt kan dra av för kostnaderna vid inkomsttaxeringen i deklarationen.

Det avgörande är att det inte betraktas som en gåva. En gåva blir det om det inte går att påvisa ett samband mellan utgiften och intäkterna. Om man kan påvisa samband så är det idé att försöka yrka avdraget. 

Bakgrunden

Koncernen Arla betalade 5,8 mkr under 2013 för att klimatkompensera utsläpp av koldioxid. Bolaget köpte klimatkompensation av två olika företag i form av certifierad trädplantering samt förvärv och makulering av utsläppskrediter. Arla fick använda en varumärkessymbol som visade att produkten är klimatkompenserad och dokumentation om att trädplanteringen verkligen skett.

Arla gjorde avdrag i inkomstdeklarationen för utgifterna men Skatteverket, förvaltningsrätten och kammarrätten ansåg att utgifterna utgjorde gåvor som inte fick dras av. Arla överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som lade störst vikt vid om företaget kunde påvisa någon positiv effekt av klimatkompensationen. Annars skulle kostnaden jämföras med en icke avdragsgill gåva. Gåva förutsätter inte en motprestation till skillnad mot en avdragsgill kostnad vid inkomsttaxeringen.

Arla visade att klimatkompenseringen och varumärkessymbolen blivit en central del i marknadsföringen och att försäljningen ökade som en följd av det. Arla beviljades därför avdrag med 5.796.838 kronor vid taxeringen.

Hyrd vårdpersonal blir 25 procent dyrare 

En annan nyhet är att uthyrning av läkare, vårdpersonal och tandläkare inte längre ska ses som sjukvård i skattehänseende utan som personaluthyrning. Därmed blir det momspliktigt, enligt en ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen. De nya reglerna börjar tillämpas 1 juli 2019. 

Bakgrunden är att ett bemanningsföretag som rekryterade och hyrde ut vårdpersonal ville veta om tjänsterna skulle vara momsbefriade eftersom sjukvård normalt är undantaget. Eller borde det utgå moms för att uthyrningen ska ses som vilken personaluthyrning som helst?  

Högsta förvaltningsdomstolen fann att uthyrning av sjukvårdspersonal inte kan anses vara sjukvård oavsett vem som är säljare eller köpare. En uthyrningstjänst i sig, kan inte utgöra sjukvård.

Undantaget är om en vårdcentral, tandläkarmottagning eller ett sjukhus själv hyr ut till annan vårdgivare. Bara då skall det anses som sjukvård och vara momsfritt. Men det vanliga är att säljaren tillhandahåller personalen och vårdgivaren  ansvarar för arbetsledning och definierar arbetsuppgifterna.

De nya reglerna kommer främst att drabba den privata sektorn, innefattande både köpar- och säljarsidan. 

På köparsidan drabbas både privata vårdgivare samt landstingen till den del verksamheten är bolagiserad. Man har ju normalt ingen möjlighet att lyfta ingående moms, och kostnaden för hyrd vårdpersonal kommer normalt att bli 25 procent dyrare i framtiden.

På säljarsidan drabbas inte bara bemanningsföretag utan också enmansbolag, inklusive specialistläkare med egen mottagning till den del de också tillhandahåller sina tjänster till andra vårdgivare. 

Som Vismakund får du 20 procents rabatt på information och support från Skattehuset. 

Visma Smarta Byrån

Brinner du lite extra för redovisning?

Här är paketet för professionella användare som brinner lite extra för det här med redovisning. Ingen bindningstid och du bara betalar för det du använder, i efterskott. Inte så dumt va?

Visma Smarta Byrån