Två domar som påverkar företag

Friskvårdsbidrag över 5.000 kr år år bör anses skattepliktigt i sin helhet. Det står klart efter en ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Kurser utomlands ska beläggas med arrangörslandets moms.

Friskvårdsbidrag av "mindre värde"

Ett friskvårdsbidrag av "mindre värde" är skattefritt för den anställde. I praktiken ha Skatteverket sedan 2018 ansett att gränsen går vid 5.000 kronor per år.

Vid större friskvårdsbidrag än så, har Skatteverket ansett att mellanskillnaden ska beskattas. (Vid ett bidrag på 7.000 kr ska 2.000 beskattas.)

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att 6.500 kr inte är ett tillåtet skattefritt friskvårdsbidrag. Och Skatteverkets tolkning av domen är att om beloppet är högre än 5.000 kronor så ska hela beloppet beskattas, alltså inte längre bara den överskjutande delen. 

Högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nr 6561-18) kommenterade inte Skatteverkets beloppsgräns på 5.000 kr eller yrkandet att överskjutande belopp ska beskattas som lön. 

Upp till 5.000 kronor är skattefritt

Fortfarande är friskvårdsbidrag upp till 5.000 kronor skattefria men däröver beskattas hela beloppet.

Den nya tillämpningen gäller från den nionde september 2019. Från 2020 gäller den nya tolkningen hela året. Ingenting behöver ändras retroaktivt. 

 Allt du behöver veta om friskvårdsbidrag

Utländsk moms på kurser

Svenska företag som arrangerar kurser utomlands och tar betalt i förväg ska inte lägga svensk moms på kursen. Den anses omsatt utomlands och ska beläggas arrangörslandets moms. Det beslutade Högsta förvaltningsdomstolen efter att ha rådfrågat EU-domstolen. För svenska deltagare på kursen betyder det att de får gå via Skatteverket för att få tillbaka momsen på utbildningen. 

Ett bolag som anordnar kurser ville veta om kurserna skulle kunna anses omsatta här i Sverige och om svensk moms skulle debiteras. Skatterättsnämnden tyckte inledningsvis att den skulle det. 

Men Högsta förvaltningsdomstolen menade att det handlar om "tillträde till evenemang" och ändrade  Skatterättsnämndens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen frågade EU-domstolen om kurser omfattas av begreppet tillträde till evenemang och fick svaret att så är fallet, C-647/17.

Någon möjlighet att lyfta ingående utländsk moms finns inte.

Visma Smarta Byrån

– ditt nya byråpaket i molnet

Redovisning som det borde vara. Plocka ihop det du själv behöver och sköt alla uppdrag från ett ställe. Betala bara för det du använder.

Ditt nya byråpaket