Framåt byråledare kan fira positiv utveckling 2018

40-tal byråledare tog hjälp med sin affärsutveckling av Visma Panalitix det gångna året. 
 
Därför tog de hjälp
 Så här har det gått för dem

Visma hjälper sedan ett drygt år tillbaka ledare och ägare till redovisningsbyråer att utveckla lönsamhet, förbättra interna processer och bygga bättre team. Det sker via företaget Panalitix.

Hundratals har också deltagit på seminariet The Perfect Firm, som körs regelbundet och i år - kanske - kommer live till andra orter än Stockholm. Snart blir det också ett digitalt seminarium som alla kan vara med på oberoende av ort. Från februari säljs även anpassade affärsutvecklingstjänster som passar ägare till de minsta redovisningsbyråerna med 0-4 anställda. Så säkra din plats på The Perfect Firm

Vad har egentligen uppnåtts?

Jan Söderqvist, branschexpert och coach:
- Ägarna anslöt för att de var stressade och hade tappat motivationen. Dålig tillväxt och lönsamhet var en annan orsak. Nu känner de flesta att motivationen återvänt och att framtidstron är stark. Flera har ökat byråns omsättning med över 50 procent. Likaså har vinsten ökat kraftigt hos många av dem som blev medlemmar i slutet av 2017 och 2018.

Vilka åtgärder har ägarna vidtagit rent konkret?

Majoriteten har framförallt:

  • Höjt priserna
  • Satt fasta priser
  • Börjat leverera rådgivning
  • Avlastat sin organisation med administratörer istället för ekonomer
  • Fokuserat på affärsmodell istället för teknik
  • Fått ett starkt personligt nätverk med andra byråägare
  • Fått stöd i att motivera personalen till en organisationsförändring
  • Attraherat rätt personal
"Det handlar om att hjälpas åt att få marknaden att växa snarare än att konkurrera om den."

Du kommer att nå dina mål

Marcus Schirén den coach du möter som kund i Visma Panalitix. Han håller månadsmöte och ser till att medlemmarna sätter mål och når dem. Han ser samma effekter som Jan Söderqvist och sammanfattar resultatet efter ett år, så här: 

 Ägarna har fokuserat på att förmedla värdet i sitt kunderbjudande och kunnat höja priserna 10-30 procent.
 De har infört fasta priser och förskottsbetalning på majoriteten av kunderna för att få förutsägbara intäkter och bättre kassaflöde.
 Tack vare fastpris har de kunnat frigöra konsulternas tid med hjälp av administratörer och effektivisering av arbetsprocesser.
 De har fått tid, energi och inspiration till att skifta fokus från standardtjänster till rådgivning.
 De har nätverkat, delat sin kunskap och lärt sig av andra byråledare. Det handlar om att hjälpas åt att få marknaden att växa snarare än att konkurrera om den.
 De har fått stöd i att motivera sin personal till förändring och skapa högpresterande team.

Nu passar Panalitix också dig som äger en liten redovisningsbyrå 

Från 2019 finns det en nivå på medlemskapet som är anpassat för enmansbyrån och lilla byrån.

 Visma Affärsutveckling - se alla våra erbjudanden

Visma Smarta Byrån

– ditt nya byråpaket i molnet

Redovisning som det borde vara. Plocka ihop det du själv behöver och sköt alla uppdrag från ett ställe. Betala bara för det du använder.

Ditt nya byråpaket