Nyheter i Visma eEkonomi

Visma eEkonomi växer så det knakar - nya "godsaker" tillkommer ständigt, baserat på våra kunders behov och önskemål. Särskilt lyssnar vi på er som är redovisningskonsulter. 

Uppdaterat 2019-04-02

Här är några av nyheterna i Visma eEkonomi - senaste överst

Återkommande faktura

Om du fakturerar samma typ av varor eller tjänster till en kund månadsvis kan du göra en mall för en återkommande faktura (avtalsfaktura). Användbart när du fakturerar hyra eller abonnemang för olika tjänster.

När du skapat mallen behöver du bara okeja den dag du vill skicka fakturan. Funktionaliteten utökas löpande - återkommande fakturor kommer att belasta din vardag allt mindre. Läs mer - skapa återkommande faktura

Du kan skicka samma faktura till flera kunder. Plocka upp kunderna en och en eller använd dig av kundgrupper.

"Vi är så glada för att Visma E-ekonomi har blivit ett så bra program. Det enkelt för mig att jobba som coach och rådgivare till alla mina kunder som bokför själva i programmet." Elisabeth Svensson, Ekonomibyrån i Halmstad 

Matcha flera bankhändelser mot en verifikation

Det finns numera stöd för att markera flera transaktioner i Kassa och Bank för att skapa en verifikation/matcha mot en verifikation.

Det här är särskilt användbart om du:

  • Har mottagit flera Swish-betalningar på en och samma dag och vill bokföra dem på ett snabbt och effektivt sätt.
  • Behöver matcha flera händelser på ditt Skattekonto med en befintlig verifikation.
  • Behöver matcha flera löneutbetalningar, till dina olika anställda, med en befintlig verifikation.

Förbättringar på verifikationsserier

Lägg till upp till 5 egna verifikationsserier och lägg till en egen beskrivning till serierna, både befintliga och nya. Under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter kan du välja vilka serier du vill arbeta med.

Du kan även ändra till en annan verifikationsserie än den som programmet föreslår, när du registrerar inköp mot ett kvitto eller en banktransaktion, eller skapar en korrigeringsverifikation.

Vi har också delat upp Verifikationsserien för leverantörsfakturor och kvitton vill varsin serie.

Se totalbeloppet för betalningsfiler

En liten förbättring som underlättar för er som skickar betalningsfiler (LB-filer) är att filens totalbelopp nu visas ovanför listan med betalningar. Med totalbeloppet kan du enkelt kontrollera att det finns täckning på bankkontot för de betalningar som skickas.

Tips! Om du vill se totalbeloppet för en viss dag kan du sortera listan på betalningsdatum och markera betalningarna för den dag du vill få en överblick av.

Ny valutakolumn

Vi har lagt till en valutakolumn i Huvudboken. På så vis kan du nu se fakturabeloppet i din kund eller leverantörs valuta samt omvandlad till din lokala valuta, baserat på dagens valutakurs.

Samarbeta i alla varianter av eEkonomi

Vi vill också passa på att påminna om att du kan samarbeta med alla varianter av Visma eEkonomi. Du som redovisningskonsult har alltid tillgång till den största varianten av Visma eEkonomi oavsett vilken variant din kund har. Läs mer under Fliken samarbeten i Advisor och Programval i Byråstöd.

Förbättrad momsredovisning

Kontrollera momsredovisning och rätta avvikelser. Ett meddelande varnar om avvikelser finns. Från meddelandet kan du öppna en lista med de verifikationer som behöver kontrolleras. Om rättning behöver göras kan du öppna verifikationerna från listan för att skapa korrigeringsverifikationer. Det här sparar tid och ger dig en bättre överblick.

Skicka leverantörsfakturor eller momsrapporten för attest till dina kunder

När du är klar med momsrapporten kan du enkelt skicka den till din kund för attest. Din kund kan se och godkänna den direkt i mobilen eller på webben. På samma sätt gör du med leverantörsfakturor som du hanterat i programmet. Innan dessa går iväg för betalning kan din kund attestera och godkänna fakturorna. Aktivera under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter

 Elisabeth Svensson berättade i Visma Now 2017 hur hon bytte till fast prissättning i samband med att hon digitaliserade. Hon har bland annat Visma eEkonomi och Advisor Period&År. Här kan du se en demo av Period&År (VIDEO 20 min)

Smartare matchning av uppladdade bilder

När du matchar en bankhändelse söker programmet automatiskt efter en uppladdad bild som motsvarar transaktionen. Du kan ha laddat upp underlaget direkt i eEkonomi Smart under Inköp - Bildunderlag eller via appen Visma Scanner. Läs mer om nyheterna

Välj när betalningar ska gå iväg till banken

För dig som har bankkoppling till Handelsbanken och Danske Bank.
Förbättringen innebär att du själv kan välja när betalningarna ska gå iväg till banken. Det är en inställning för detta, och om du inte markerar inställningen så går betalningarna iväg precis som vanligt när fakturan bokförs. 
Läs mer i Forum.

Redigera leverantörsfakturor

Gör det möjligt att ångra felaktigt bokförda leverantörsfakturor. Ta bort rader, byt konton eller ändra förfallo- och fakturadatum direkt på fakturan. FGå först in och aktivera "Tillåt redigering av leverantörsfakturor". Gå in i Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter, skrolla ned på sidan och bocka i rutan så det nu aktivt! Se film

Kund kan skicka meddelande till alla involverade 

Samarbetar du och en kollega om en kund så kan ni båda få meddelanden från kunden. Meddelandet kan om så behövs gå till alla. Kunden klickar bara i rutan "Välj alla konsulter", då visas alla era namn i listan. Det går också att avmarkera enskilda användare.

LYSSNA: Insikten fick Elisabeth att tänka om 
LYSSNA: 32 underbara citat från en redovisningskonsult
TITTA:  Elisabeth Svensson om värdeprissättning - "Ville inte jobba så orimligt mycket"

 Följ Byråpodden på iTunes
 Följ Byråpodden på Google Play

Lättare att växla mellan företagen

Om du använder Visma eEkonomi till mer än ett företag kan du nu komma åt alla dina företag och växla mellan dem från programmet. Du hittar en lista över företagen i menyn där ditt användarnamn visas, längst upp till höger. Fungerar även om du arbetar via Visma Advisor.

Förhandsgranska kopplade bilder från listvyn

Förhandsgranska bilder som är kopplade till en verifikation direkt från översikten genom att klicka på gem-symbolen. Funktionen finns även i listan för leverantörsfakturor.

Se meddelanden och noteringar direkt från översikten

Klicka på "meddelandebubblan" i eEkonomi så visas noteringar/meddelanden utan att du behöver öppna upp dokumentet.

Lägg till en ny artikelkontering från artikelöversikten

En efterfrågad funktion! Från och med nu kan du komma till vyn Ny artikelkontering när du registrerar en ny artikel. När du klickar på listsymbolen för Artikelkontering visas knappen Ny artikelkontering högst upp till vänster. 

Ångra leverantörsfaktura

En leverantörsfaktura som registrerats fel kan nu enkelt ändras. Klicka på fakturan i listläge och via Åtgärder, välj Ångra faktura. En kreditfaktura skapas då med automatik och kvittas mot originalfakturan. Funktionen fungerar inte om kunden har en aktiv bankintegration eller om det skapats en betalfil med leverantörsfakturan.

Skicka kundfakturor till flera e-postadresser

Nu är det möjligt att skicka kundfakturor till fler än en e-postadres som kopior genom att lägga till upp till fem extra adresser på kunden. Den här funktionen finns även i Visma eEkonomi-appen.

Välj språk på Kundfakturor

Vi har förbättrat inställningarna för vilket språk som används på kundfakturor. Nu kan du välja om du vill skicka fakturan på svenska eller engelska för varje kund, oavsett vilket land kunden befinner sig i.

Detaljerad återrapporteringsfil från banken

På kontoutdraget från banken visas girobetalningar till och från kontot per dag som en klumpsumma. Genom att importera en återrapporteringsfil från din bank kan du få de transaktioner som ingår i klumpsumman specificerade. (Du som har en integration med Handelsbanken eller Danske Bank har redan funktionen.)

Resultatenhet och kostnadsbärare

En resultatenhet används för att följa upp din verksamhet mer detaljerat genom att bokföra kostnader och intäkter på en specifik kostnadsbärare inom enheten.
I programmet kan du använda upp till tre grupper av dimensioner och resultatenheter. Varje grupp måste namnges och under gruppen anger du de kostnadsbärare som tillhör enheten och som du vill göra uppföljning på. Mycket flexibelt och skapar stora möjligheter till uppföljning på flera nivåer.

Projekt

Använd dig av projekt när du vill följa upp delar av verksamheten mer detaljerat och över flera räkenskapsår. När du skapar en ny kundfaktura eller registrerar en leverantörsfaktura kan du ange ett eller flera projekt som fakturan tillhör. På så vis får du uppföljning av alla intäkter och kostnader för projektet.

Aktivera funktionen under Inställningar-Företagsinställningar-bokföringsinställningar. Under Bokföring-Projekt kan du få fram historik och resultat för de olika projekten. Det finns också möjlighet att ta fram balans- och resultatrapporter baserade på ett eller flera projekt under Bokföring-Utskrifter.

Om din kund vill tidregistrera för olika projekt rekommenderar vi Visma eEkonomi Tid. Du kan registrera utlägg, skapa underlag till fakturering och sköta din tidrapportering direkt i appen.

Öresavrundning

Nu kan du själv välja om du vill ha öresavrundning på dina fakturor eller inte. Du har möjlighet att välja om det ska avrundas till hel krona eller om du inte vill ha öresavrundning alls. Du hittar inställningen under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter - Öresavrundning. Notera att öresavrundning enbart gäller för försäljningsdokument i SEK.

Enklare att registrera inköp som betalats med egna pengar

Den här funktionen är tillgänglig för företagare med enskild firma. Om din kund har betalat en faktura eller köpt något för egna pengar till företaget kan köpet registreras som betalt med egna pengar utan att behöva skapa en manuell verifikation.

Kundförlust

Du kan registrera om de är befarade eller konstaterade. Om du tror att kunden inte kan betala, t ex efter upprepade påminnelser eller om du skickat för inkasso, ska försäljningsbeloppet exklusive moms bokföras som befarad kundförlust. Om du vet att kunden inte kan betala, t ex vid konkurs, ska försäljningsbeloppet och momsen bokföras som konstaterad kundförlust. Konstaterade kundförluster bokförs oftast i samband med årsavslut. Läs mer i vår hjälp 

Godkänna i appen

Nu kan du godkänna leverantörsfakturor i appen om du har lagt in dem eEkonomi. Du kan också lämna kommentarer och se bifogad bild.

Korrigera i verifikationen

Då kan korrigera bokföringsfel i verifikationen, både preliminära och låsta. Så här går det till

Enklare att skapa nytt företag i Visma eEkonomi

Du kan spara inställningarna för ett befintligt företag och använd som mall för din nya kund i eEkonomi. Det går snabbare och du får med dig kontoplan, bokföringsförslag, artikelkonteringar, verifikationsserier med mera. 

Automatisk kontering

Så här funkar det: Om fler än 60 procent av Vismas kunder har bokfört något, ta en leverantörsfaktura som exempel, på en viss kontogrupp så presenterar vi det som ett förslag för dig. Du kan välja det förslaget, eller något annat. Du bestämmer. Men nästa gång slipper du välja, konteringen sker automatiskt.
 
Tester visar att de av våra kunder som använt konteringsförslagen också får hjälp av dem. Förslaget används av 72% av testpiloterna och ytterligare 19% använder ett underkonto till den föreslagna kontogruppen. Alla inställningar går givetvis att ändra i efterhand!

Öppna scannad bild i nytt fönster

Mycket efterlängtat hos de som redan är aktiva användare! Nu kan du öppna bilden i ett nytt fönster och flytta den till en skärm nr 2. Mycket mer lätthanterligt!

 Baks&Co var en vanlig byrå som tog hjälp av Visma med digitaliseringen. Nu samarbetar de med sina kunder i programmet och Karl Ragneby, golftränare, kunde inte vara nöjdare. 

Anläggningsregister

Lägg in alla uppgifter om nya kunders inventarier direkt i eEkonomi. Det har du nytta av i bokslutet, programmet hjälper dig med avskrivningar etcetera.
Du kan manuellt flytta över data från Visma Anläggningsregister till Visma eEkonomi, ännu går det inte att flytta automatiskt. (Men utvecklingen är som sagt snabb så vem vet.)

Finansiering med fakturabelåning

Vill din kund öka likviditeten? Ett alternativ är att belåna fakturor via Capcito, som nu har fått integration med Visma eEkonomi.

Enklare att stämma av skattekontot

Skattekontot finns nu under Kassa och Bank och du kan matcha transaktionerna på det mot kontoutdraget för ditt konto hos Skatteverket. 

Utskrifter

Alla utskrifter antingen som pdf eller i CSV-format (Excel).

Engelska

Växla språk. Påverkar ingen funktionalitet.

Ont om tid? Stora utmaningar? Här är ett nyhetsbrev för dig som är redovisningskonsult eller revisor. Vi hjälper dig framåt.

ja, jag vill ha nyhetsbrevet 

Är du kund får du nyhetsbrevet utan att du behöver anmäla dig. 
Du kan säga upp prenumerationen när du vill.