Hjälp för dig som klurar på nya K2-regler

Sitter du och klurar på nya K2-reglerna och om du ska använda dem eller de gamla för din kund? Vi på Visma kan aldrig ge helt säkra svar för vilket regelverk du ska använda, men vi förmedlar gärna informationen från Bokföringsnämnden.

Publicerat 2017-03-16

– En hel del konsulter ringer till oss på supporten frågar, och jag sammanställde några bra länkar som en hjälp till oss själva när vi svarar kunderna, säger Linnea Nordén, supporttekniker.
– Det man oftast undrar är om gamla eller nya reglerna gäller. Svaret är att det beror på när räkenskapsåret börjar. Men det beror också på andra faktorer. All information finns på Bokföringsnämndens hemsida men kanske kan det här spara lite tid åt någon stressad redovisningskonsult. 

Här är informationen:

Det är inte alla företagstyper som ska göra bokslut enligt K2 eller K3 reglerna nu. Utan detta beror på när räkenskapsåren börjar.
Jag försöker redovisa för resp. företagstyp nedan, och även hänvisning till Bolagsverkets sidor om detta. 
Nedan innebär att i bokslut 2017.1 eller senare kan Handelsbolag, ideella föreningar och Samfällighetsföreningar inte använda sig av K2 regelverket. För de kan inte göra de anpassningar de behöver/vill göra i balans- och resultaträkningen. Utan de behöver göra årsbokslut/årsredovisning eller K3. 
Till nästa årsversion, 2018.0 kommer det gå att göra K2 även för dessa företagstyper. Exakt hur det kommer bli i programmet går inte säga nu.

Aktiebolag

För räkenskapsår som påbörjas 2016-01-01 eller senare ska de uppprättas enligt det nya K-regelverket. För räkenskapsår som påbörjas före 2016-01-01 ska de upprätta enligt gamla K-regelverket.

Bfn om aktiebolag

Bostadsrättsföreningar

För räkenskapsår som påbörjas före 2016-01-01 ska de gamla reglerna gälla.
För räkenskapsår som påbörjas 2016-01-01 eller senare ska de nya reglerna gälla.

Bfn om bostadsrättsföreningar

Ekonomiska föreningar

För räkenskapsår som påbörjas före 2016-01-01 ska de gamla reglerna gälla.
För räkenskapsår som påbörjas 2016-01-01 eller senare ska de nya reglerna gälla.

Bfn om ekonomiska föreningar

Handelsbolag

För räkenskapsår som påbörjas före 2017-01-01 ska de upprätta årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (årsbokslut/årsredovisning)
För räkenskapsår som påbörjas 2017-01-01 eller senare ska ett K-regelverk tillämpas. Det här gäller om handelsbolaget ägs av en eller flera fysiska personer. Om det ägs av en eller flera juridiska personer så gäller K2. 

Bfn om handelsbolag

Ideella föreningar

En ideell förening har speciella regler, för oftast gör de förenklat årsbokslut, K1.
Men om de frivilligt upprättar en årsredovisning ska de för räkenskapsår som påbörjas 2017-01-01 eller senare tillämpa antingen K2 eller K3. För räkenskapsår som påbörjas före 2017-01-01 kan de antingen tillämpa K3 eller enligt BFN:s äldre normgivning.

Bfn om ideella föreningar

Samfällighetsföreningar

Här gäller samma regler som för ideella föreningar. En samfällighetsförening har speciella regler, för oftast gör de förenklat årsbokslut, K1. Men om de frivilligt upprättar en årsredovisning ska de för räkenskapsår som påbörjas 2017-01-01 eller senare tillämpa antingen K2 eller K3. För räkenskapsår som påbörjas före 2017-01-01 kan de antingen tillämpa K3 eller enligt BFN:s äldre normgivning.

Bfn om samfällighet

Stiftelser

För räkenskapsår som börjar 2017-01-01 eller senare ska de använda K2 eller K3.
För räkenskapsår som börjar innan 2017-01-01 ska de istället använda regelverket Årsbokslut/Årsredovisning.

Bfn om stiftelser

Annica Jönsson/Linnea Nordin

Ont om tid? Stora utmaningar? Här är ett nyhetsbrev för dig som är redovisningskonsult eller revisor. Vi hjälper dig framåt.

ja, jag vill ha nyhetsbrevet 

Är du kund får du nyhetsbrevet utan att du behöver anmäla dig. 
Du kan säga upp prenumerationen när du vill.