Export för småföretag

Serien tar upp svensk export ur ett småföretagsperspektiv och innehåller en mängd tips och länkar till mer information om hur småföretag kan komma igång med exportaffärer.

Möjligheterna för små företag

Förarbetet

God hjälp finns att få

Så här lyckades vi

Lär känna dina marknader


Möjligheterna för små företag

Publicerad: 2011-12-05 10:19 | Uppdaterad: 2011-12-09 08:09

Det går bra för våra svenska exportföretag. Men det kan gå ännu bättre enligt en rapport från Business Sweden.

Exportmarknaderna är i det närmaste oändliga jämfört med den svenska. Och du är långt ifrån ensam. Det finns dessutom ganska mycket hjälp att få, så låt oss titta på hur det går till bland de befintliga exportföretagen.

Småföretagen störst

Under 2009 sålde 36.917 svenska företag något på export. Hela 93 procent av dessa var småföretag. Ser man enbart till omsättning stod småföretagen för 19 procent av det sammanlagda exportvärdet. Men då underskattas småföretagens betydelse för de är även delaktiga som underleverantörer i de större företagens andel.

Stor potential

2010 var värdet på den svenska exporten 1.649 miljarder kronor. Varor stod för 1.136 miljarder och tjänster 463 miljarder svenska kronor. Omräknat innebär detta att 34.332 småföretag omsätter mer än 9 miljoner var i snitt enbart på export.

Vad som exporteras

Tittar vi på vad som exporteras är mineral och energivaror störst bland varorna med en andel på 19 procent tätt följd av maskinindustriprodukter (15 procent), elektroindustri och teleprodukter (14 procent vardera) kemivaror (13 procent) samt skogsprodukter och transportmedel med 11 procent vardera.

Inom tjänsteexporten är turismen störst (17 procent) följd av transporttjänster (16 procent), IT och kommunikation (13 procent) samt
licenser och royalties (8 procent). 

Exportstatistik från Business Sweden »

De främsta exportländerna

Våra fem främsta exportländer år 2010 var Tyskland, Norge, Storbritannien, USA och Danmark. Dessa fem stod tillsammans för 41,2 procent. Kina hamnar först på tionde plats med en andel på 3,1 procent.

 Export till Hong Kong
Den svenska exporten till den forna porten till Kina – Hongkong,
med sina 6,9 miljoner invånare – steg från 3,3 till 4,2 miljarder
kronor mellan åren 2009 och 2010. 4,2 miljarder kronor
motsvarar dock bara 0,2 procent av den totala svenska exporten.

Källor:
Business Sweden »
Företagarna »
Statistiska Centralbyrån »


Förarbetet

Publicerad: 2011-12-06 08:24 | Uppdaterad: 2011-12-09 08:10

Det finns stora pengar att tjäna på export. Det är lätt att räkna upp alla problem och svårigheter som kanske väntar, men dessa elimineras bäst med rätt förberedelser. Så vilka är ingångarna och hur förbereder man för en lyckad exportsatsning?

Förutsättningarna är förstås olika för olika branscher och marknader. Men om vi utgår från att du har en produkt som lämpar sig väl även utanför Sveriges gränser och att det inte handlar om vapen, livsmedel eller andra saker som kan kräva speciella tillstånd, har Business Sweden några kloka råd att utgå ifrån.

De bästa råden från Business Sweden

Var och varför? Fundera över var du ska exportera dina varor eller tjänster, och varför. Framgångsrik expansion på nya marknader, nya kunder eller nya sektorer baseras på en tydlig vision om vart man är på väg och varför. Man bör även ha nog med resurser för att kunna fullfölja expansionen.

Lokal anpassning är nästa viktiga punkt som både omfattar produkterna, varorna eller tjänsternas utformning och pris. Det handlar om att marknadsanpassa sitt utbud för den lokala marknad de ska säljas på.

Hitta rätt partners är inte det lättaste, men de företag som lyckats är ofta de som haft en klar bild över vilka egenskaper en partner ska ha och en tydlig affärsmodell för hur partnerskapet ska fungera.

Se helheten. Det tar tid att etablera sig på en ny marknad. Gör en realistisk affärsplan för expansionen på lång sikt, följ upp och anpassa vad som krävs för att hålla dig till planen.

 Europeiska flaggor
Slarva inte med förarbetet.

Fokusera på kärnverksamheten.

En lärdom från etablerade företag är att det är bättre att köpa in hjälp för lokala saker som kontor, administration och andra lokala supporttjänster än att försöka göra allt själv från början. När verksamheten väl växer ökar även kapaciteten att hantera administration och support internt.

Källor:
Business Sweden »
Företagarna »


God hjälp finns att få

Publicerad: 2011-12-07 07:52 | Uppdaterad: 2011-12-09 08:11

För att främja och utveckla den svenska exporten har ett flertal myndigheter och organisationer bildats för att hjälpa och stödja våra svenska exportföretag.

Det här är en hjälp som står öppen för alla svenska företag, stora som små, som vill utvecklas och nå en större marknad än den svenska.

Från ax till limpa

Business Sweden har sextio kontor i över femtio länder. Business Sweden kan hjälpa dig med allt från rådgivning till att etablera kontakter.

Säkra betalningar i dina exportaffärer

Vill du ha hjälp att försäkra ditt exportföretag med säkra betalningar och finansieringshjälp är Exportkreditnämnden en myndighet som kan hjälpa till.

Mentorhjälp och kontakter

Almi kan också vara behjälpliga vid exportaffärer liksom de svenska Handelskamrarna. Tillsammans kan dessutom Almi och Handelskamrarna erbjuda mentorer till blivande och befintliga exportörer. Mentorerna är personer med exporterfarenhet som ställer upp ideellt för att hjälpa företag med exportambitioner.

Mer hjälp

Ytterligare en instans för hjälp är Internationaliseringsguiden som kan hjälpa till med rådgivning, expertkunskap, finansiering med mera, från första exportaffär till etablering och utlandsinvesteringar.

Fotnot: Internationaliseringsguiden är ett samarbete mellan ALMI Företagspartner, Business Sweden, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit och Swedfund som erbjuder tjänster för företag med internationella affärer.

Business Sweden, tidigare Exportrådet, har tagit fram ett speciellt småföretagarprogram
Business Sweden, tidigare Exportrådet, har tagit fram ett speciellt småföretagarprogram i åtta steg som täcker hela processen från exportinformation till konkret sälj- och marknadsstöd på plats.

Källor:
Business Sweden »
Företagarna »
Statistiska Centralbyrån »
Exportkreditnämnden »
Handelskamrarna »


Så här lyckades vi

Publicerad: 2011-12-08 08:06 | Uppdaterad: 2011-12-09 08:14

Kajsa Knapp, som är en av grundarna till CoolStuff, berättar här hur deras företag etablerat sig på olika marknader och vilka problem de ställdes inför. 

Vad exporterar ert företag och var? 
- Coolstuff är ett e-handelsföretag som säljer coola saker på nätet. Vi finns i dag i Sverige, Danmark, Tyskland och Norge. Vi säljer alla våra produkter i de olika länderna och har som målsättning att utöka i ett nytt europeiskt land varje år. Nästa år öppnar vi i Finland.

Vad är den största svårigheten med att etablera sig på en ny marknad?
- Att förstå alla kulturella skillnader. Det handlar om allt från beteende på sajten till betalmetoder som kan skilja stort mellan olika länder. Vi håller till i Malmö så Danmark var det självklara förstahandsalternativet för oss då vi förstår danska och är i Köpenhamn ofta. Det var alltså både den lokala och känslomässiga närheten som fick oss att välja Danmark allra först.

Vad är ditt bästa tips till andra företag för en lyckad etablering?
- Tänk lokalt och att det enklaste är det bästa. Vi tog professionell hjälp för att verkligen översätta vår svenska sajt på ett helt korrekt sätt. Viktigt för e-handel är även att anpassa betalmetoderna till den lokala marknadens betalsätt. I Danmark är Dankort en förutsättning för att attrahera danska kunder. Ta reda på vad den lokala målgruppen uppskattar och anpassa dig därefter. Man kan inte fuska, man måste vara där till 100 procent.

Kajsa Knapp, Coolstuff
Kajsa Knapp, Coolstuff

Källor:
CoolStuff »
Business Sweden »


Lär känna dina marknader

Publicerad: 2011-12-09 08:07 | Uppdaterad: 2012-09-27 16:20

Det finns massvis med information om olika seder och bruk i olika länder och världsdelar som kan vara bra att känna till vid exportaffärer.

I Marocko är arbetsgivaravgiften 19,7 procent och arbetsveckan 44 timmar. Britter är ofta mer intresserade av långsiktiga relationer än snabba affärer. Undvik att göra affärer i Irak den 26 november, för då firas det islamiska nyåret.

Större skillnader längre bort

Ju längre bort från Sverige desto större kulturella skillnader. Bara det kan vara ett skäl att börja i mindre skala och expandera i närområdet först. Men det är ändå ditt företag och dess produkter som styr. Det är troligen enklare att sälja sparkstöttingar i Norge och Kanada än i Saudiarabien och Australien.

På tal om Australien, visste du förresten att punktlighet och klädsel är viktig i det australiensiska affärsmötet? När det är varmt kan herrarna ta av sig kavajen under mötet, men de anländer ändå i god tid med kavajen på. Men om du blir hembjuden till någon bör du komma mellan 5 och 30 minuter efter utsatt tid. 

Australien, Sidney
Foto: cc logo av Jacques Grießmayer

Också likheter

Gula sidorna, där du kan hitta företag, personer, kartor och vägbeskrivningar finns i många länder. I Sydafrika hittar du företag på b2b.yellowpages.co.za.

Sett från andra hållet

Ta även reda på hur omvärlden och din tilltänkta marknad ser på dig och ditt företag, det vill säga vilken föreställning de har om svenskar och svenska företag. Det kan lära dig mycket om skillnader och likheter.

Se upp för bedragare från Kina

Ett antal svenska företag har under de senaste åren fått orealistiska offertförfrågningar från olika kinesiska företag. Tillvägagångssättet brukar vara att de frågar efter en offert och sedan accepterar offerten utan vidare frågor. Istället ber de ofta om en personlig träff för att skriva kontrakt.

– Själva bluffen ligger i representationsmiddagen som äger rum efter kontraktskrivning. Den svenska representanten förväntas betala restaurangnotan på mellan 30.000 och 50.000 kronor och det är dessa pengar som den kinesiska motparten vill åt, varnar Exportrådet i Kina.

Om du får en sådan förfrågan kan du kontakta Exportrådet i Peking, Shanghai eller Kanton och jämföra företagets namn med de företag som Exportrådet i Kina redan känner till.

Exportera till Kina

Källa:
Business Sweden »