Digitalisering en win-win för byrå och kund

Redovisningsbyrån Omega Ekonomi jobbar mer och mer molnbaserat och har börjat arbeta med rådgivning. En naturlig utveckling, enligt medarbetaren Helen Fredin. 

Uppdaterad 2019-12-18

– Alla byråer kan bli mer proaktiva. Vi måste gå från att vara bokförare till att vara mer redovisnings- och managementkonsulter. Vår roll som redovisningsekonomer kliver upp i värdekedjan i och med det. Vi ligger nära kunden och har kontinuerlig kontakt, vilket gör det naturligt att vi är deras rådgivare på lite större saker också. 

Fastpriser mer oklart

Lennart Sjöberg, ägare och byråchef, ser det som självklart att arbeta vidare med teknikutveckling, nya system, molnet och rådgivning.

– Allt det där är kristallklart. De som är oklart är det här med fastpriser. Alla pratar om det och vill gå över till fastpriser. Och det är bra, men det är inte helt enkelt eller självklart att göra det när man har arbetat med en kund i flera år med löpande priser. 

– Det är bättre för kunderna att betala lite mindre för löpande redovisning och mer för rådgivning. Det löpande är lite förenklat ett nödvändigt ont. Sedan gäller det att tolka resultaten och siffrorna och ge råd.

Se på längre sikt

Automatiseringen kan verka hotfull för byråerna idag, men det gäller att ha ett bredare och längre perspektiv, menar Lennart Sjöberg.

–Nu när vi förenklar så förstör vi ju för oss själva i branschen, i och med att vi minskar våra intäkter. Så kan man se det på kort sikt. Men på lång sikt är det faktiskt så att kunden blir nöjdare om den betalar mindre för löpande redovisning och då kan vi ge det utrymmet till rådgivning istället. 

Analysen det viktiga

När bokföringen är klar kommer analysen, menar Helen Fredin.
–  Det är då våra kunskaper ska komma på prov. Vad betyder de här siffrorna? Och sedan ska vi förmedla det till kunden på ett bra sätt. Och det är också en typ av rådgivning och där måste vi byråer bli ännu bättre. 

Både redovisningsbyrån och kunden gynnas av ökad rådgivning, anser Lennnart Sjöberg.
– Rådgivning gynnar ju kunden, är bättre och roligare för oss att arbeta med och förbättrar också redovisningsbyråernas lönsamhet för man tar betydligt bättre betalt  för rådgivning. Så det är win-win. 

“Kunderna vill ha stöd att utveckla sitt företag"

Företaget har totalt 65 kunder, merparten är små bolag med 1-5 anställda. Företaget har åtta anställda och målsättningen att exandera och dubblera antalet anställda till 16.

– Sedan får vi se exakt hur lång tid det tar, man måste göra det i takt med kunderna. Man får inte ta in så många kunder att man inte hinner med dem.

– Vi kallar oss en annorlunda redovisningsbyrå. Med det menar vi att vi arbetar med företag som växer. Vi tar också hand om medelstora och stora företag, inte bara små.

Bland de modernaste i branschen

Omega Ekonomi ska vara bland de modernaste i branschen. Lennart Sjöberg väljer den senaste tekniken och de senaste programvarorna.

– Vi strävar efter att förenkla och automatisera processerna. Många redovisningsbyråer tänker så som de alltid har gjort, med mer inriktning på bokföring. Det är bra, men vi måste tänka vidare också, gå vidare. Tänka rådgivning.

Omega Ekonomi ska kunna ge kunderna mer, säger han.

– Vi måste ge kunderna mer, för kunderna efterfrågar det. De vill ha råd och stöd för att utveckla sitt företag i en hård konkurrens. Det är vår roll som redovisningsbyrå att engagera oss i det. Att automatisera processerna och styra om till mer rådgivning. Vi måste leva närmare kunderna, växa med kunderna. Vi ska vara kundernas bästa vän.