Visma Spcs. En positiv kraft.

För att bidra till det svenska företagsklimatet utvecklar vi ekonomiprogram som gör det enklare att starta och driva eget. Det absolut bästa betyget är när vi får höra att entreprenörskapet blivit roligare tack vare oss. Vi har själva varit småföretagare och kommer ihåg hur stressigt det kan vara. I dag är vi stolta att över 170 000 företag använder våra program och tjänster. De gör det för att minska sin administration och kunna ägna mer tid åt att utveckla sina verksamheter.